כנס האיכות ה-12 “איכות-הלכה ומעשה”

08:30-16:00
בראודה - המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל
ללא עלות, יש להרשם מראש

“התאום הדיגיטלי (Digital twin) כפלטפורמה מתקדמת לניהול איכות”

(Digital twin technology as an Advanced Platform for quality management)

 

העולם שלנו משתנה. הנופים שמסביבנו, המוצרים שבהם אנו משתמשים וכמובן שגם הטכנולוגיות, ששואטות קדימה בלי לעצור לרגע. במקביל וכפועל יוצא מכך, העולם בעידן המודרני נאלץ להתמודד עם איומים על עצם קיומו וקיומנו: זיהומיים, טכנולוגיים, אקולוגיים, איומי סייבר ועוד. אלה ואלה – התמורות והאיומים – משנים את אופני התקשורת בין אנשים, בין דיסציפלינות מקצועיות, בין אומות, בין תרבויות ובין מדינות. בד בבד עם שינויים אלה משתנים באופן טבעי גם הצרכים והציפיות שלנו מהמונח “הנדסת איכות”. המאמץ לתוכו יכולות ותהליכים חדשים תחת ההגדרות של איכות 4.0.

המהפכה התעשייתית הרביעית מספקת תשתית מתקדמת לאיסוף וניתוח נתונים שמאפשרת להביא למקבלי החלטות תובנות והמלצות מבוססות נתונים. הפעילות הזו נוגעת לתחומים רבים כגון פיתוח מוצרים, תכנון תהליכי ייצור, בקרה על תהליכי ייצור, חיזוי ואבחון בעיות, הנדסת איכות, ניהול אנרגיה, מערכת בריאות, שרשרת אספקה, אחזקה מונעת/חזויה ועוד.

במסגרת היכולות האנליטיות האלה בתעשייה 4.0, התרחב השימוש במושג “התאום הדיגיטלי” (Digital Twin). הכוונה היא לסביבה סימולטיבית המדמה את המפעל הפיזי או מערכות כלשהן שמוזנת מנתונים הנאספים בטכנולוגיות חישה שונות. התאום הדיגיטלי הוא בעצם רפליקה של מערכת או תת מערכת פיזית שכוללת מיפוי ומידול הדינמיקה הקריטית של התת מערכת הפיזית. שתי המערכות, הפיזית והווירטואלית (Cyber Physical System -CPS) מחוברות בחיישנים (sensors) ובאקטואטורים (actuators). התאום דיגיטלי מסייע במימוש ארבע משימות של אנליטיקה:
• בקרה, ניטור, וגילוי חריגות
• אבחון
• חיזוי והערכת משמעויות
• אופטימיזציה

באיכות 4.0 תפיסת התאום הדיגיטלי מבוססת על שילוב של מודלים פיסיקליים, המתארים את התנהגות המכונה ואת תהליכי ההתדרדרות שלה לאורך זמן, עם יכולות אנליטיקה ומדולים אמפיריים. המודלים הפיסיקליים כוללים מודל בקרה, מודל עומסים, מודל שחיקה, מודל התפתחות כשלים ועוד ואילו מודלים אנליטיים מתבססים על נתוני ניסויים ונתוני נצפים מהשטח. המודלים הסטטיסטיים כוללים תרשימי בקרה, תכנון ניסויים, מודלים של אמינות, מודלים של בינה מלאכותית (AI) ו- למידת מכונה (ML).

מטרת הכנס לדון ביישומים ובאתגרים של איכות 4.0 בשילוב התאום הדיגיטלי במסגרת המהפכה התעשייתית הרביעית ותחומים משיקים.

הכנס יעסוק בהיבטים מתודולוגיים ויישומיים של הנדסת איכות, ראיה מערכתית ואנליטיקה שמשתלבים באופן הדוק בתאום הדיגיטלי. זאת הזדמנות לא שגרתית להחלפת דעות בין עמיתים למקצוע.

הכנס יספק במה להחלפת רעיונות חדשים בקרב מי שמופקדים על תחומי האיכות והבטיחות במפעלים ובארגונים שונים, בתעשייה ובאקדמיה: חוקרים, יועצים, מבקרים, מנהלי ומהנדסי איכות ובטיחות, מנהלי ארגונים וחברות, מנהלי תפעול, מרצים וסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות.

הכנס יתקיים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בתאריך 14.6.2022 בחסות רפאל, האיגוד הישראלי לאיכות, התאחדות התעשיינים בישראל (מרחב צפון), הקבוצה הישראלית ליישומי סטטיסטיקה בתעשייה ובעסקים, אוניברסיטאות וארגונים נוספים.