תוכנית כנס האיכות ה 12

 

 

 

 

בתוכנית:

9:15 – 8:45     התכנסות וכיבוד קל


9:30 – 9:15     ברכות

פרופ’ אריה מהרשק, נשיא בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל

מר שרון אנקר, יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות


10:00 – 9:30     הרצאת מליאה

“Manufacturing empowered by digital twins: the alliance between physics-based and data-driven models”, Prof. Francisco Chinesta


10:30 – 10:00     הרצאת מליאה

“Digital Twin Construction: A paradigm for increasingly automated processes in construction”, Prof. Rafael Sacks


10:45 – 10:30   הפסקה


12:15 – 10:45 

מושב א’ – DT כאמצעי בקרה ושיפור – אודיטוריום

 • “תאום דיגיטלי – תפיסה רב מבטית” – 
  • Erwin Schulman, ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD., Head of NEO – Novel Enterprise Operation – a digital transformation project
  • Dr. Elad Farkash, ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD., project leader of the digital twin for a reaction wheel
 • “תאום דיגיטלי כאמצעי לשיפור האיכות בתחנת ההברגה” – 
  • מיכאל בינדמן, סטודנט לתואר שני בהנדסת מכונות, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל
  • ד”ר אבי וייס, מח’ הנדסת מכונות, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל
  • ד”ר חוסיין נסראלדין, מח’ הנדסת תעשייה וניהול, בראודה – המכללה האקדמית להנדסה בכרמיאל
 • “האם תאום דיגיטלי עירוני יכול לסייע לנו להתמודד עם אתגרים חברתיים בערים?
  • ד”ר מירב אהרון גוטמן, מרצה בכירה, עמיתת מחקר בכירה, הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, חדר המצב החברתי
  • אדר’ בת-אל יוסף רביד, דוקטורנטית, הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, חדר המצב החברתי
 • ניטור תהליך מתקדם של מתקני גז ונפט באמצעות Digital Twin“, אינג’ ויטלי ישר, מהנדס תהליך בתחום האנרגיה ומרצה אורח באוניברסיטת אריאל

מושב ב’ -מידול – אודיטוריום קטן, בנין M, חדר 212

 • “שימוש במיקרו-סימולציה כפלטפורמה להשוואת יעילות אלגוריתם עבור רמזור אדפטיבי”ד”ר מרק אקלין, מנהל אגף אסטרטגיה בנתיבי ישראל
 • “Digital Twin & Model Based Design”ירון ציפורי, מהנדס ראשי של מערכת ה- PLM, חטיבת מו”פ והנדסה, רפאל 
 • “מודלים לדגרדציהחיים לבני, מנהל אוסל”ו (אמינות וסיוע לוגיסטי)
 • “The digital model of non-conformance costs”Tzahal Keinan, NC quality team leader, Quality & Lean Section, HP Indigo Division

12:15-13:00 הפסקת צהריים


14:30 – 13:00 

מושב ג’ – נושאים נבחרים ב QE – אודיטוריום

 • “התאום הדיגיטלי ככלי עזר לשיפור התפוקה”איתי דברן, עמית הוראה חבר, מנהל המרכז הבינתחומי לטכנולוגיות חכמות בפקולטה למדעי המחשב, הטכניון
 • “From reactive/proactive to predictive quality management”Dvir Ravoy, HW Quality & Product Safety Manager, Quality & Lean Section, HP Indigo Division
 • Wastewater treatment: “Prediction of Activated SVI test using LSTM Neural Network”אפרת כהן, מהנדסת תהליך ותפעול במכון שפכי גוש דן
 • “Fix-in-line process upgrade”Yossi Elharar, HW Quality Leader, Quality & Lean Section, HP Indigo Division

מושב ד’ -מידול (באנגלית) – אודיטוריום קטן, בנין M, חדר 212

 • “Learning Dynamical Systems: Optimal Integration of Mathematical Models with Machine Learning and Artificial Intelligence”Dr. Itai Dattner, a data science expert, Haifa University
 • “Do we need a “digital twin” of a piece of music to enhance its emotional expressiveness?” (ZOOM)
  • Prof. Roald Taymanov
  • Dr. Ksenia Sapoznikova
  • Dr. Iuliia Baksheeva

             Computerized sensors and measuring systems department at D.I. Mendeleyev Institute for Metrology (San Petersburg)

 • “Modeling defect generation in manufacturing processes, a first step towards a concept of digital twin for quality control” (ZOOM) – Prof. Maurizio Galetto, Head of Management and Production Engineering Department at Politecnico di Torino, Italy
 • “Model-based systems engineering, digital engineering and digital coordination – aspects of application in quality engineering”
  • Dr. Avigdor Zonnenshain, Gordon Center for Systems Engineering, Technion
  • Eran Peleg, CEO of Metaphor Vision Ltd.
  • Ron Nauman, Supplier Quality Senior Director at Elbit Systems Ltd.

14:45 – 14:30   הפסקה


15:35 – 14:45     פאנל – “מקום התאום הדיגיטלי באתגרי איכות בתחום הפיתוח, ההכשרה והתפעול”

מנחה הפאנל – פרופ’ רון רנת

אלה המשתתפים:

 • Prof. Jacob Bortman
 • Dr. Itai Datner
 • Dr. Avigdor Zonnenshain
 • Dr. Hussein Naserladin
 • Olga Gelfenstein-Westfried
 • Yarden Michailovici-Cohen

16:00 – 15:35     סיכום הכנס והצגת המכון לייצור מתקדם, מירב גרוסמן, מנכ”לית

 

קובץ תוכנית הכנס

 

 • המכללה תפעיל, בבוקר הכנס, הסעה מתחנת רכבת כרמיאל למכללה בשעה 9:05
 • הסעה מהמכללה חזרה לתחנת הרכבת תצא בשעה 16:10 לתחנת הרכבת בכרמיאל

 

 

– הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים אופרטיביים בתוכנית ולו”ז לפי הצורך –

 

כפתור לאתר הכנס