מידע לחוקרים

מכללת אורט בראודה שואפת להיות הבחירה הראשונה עבור סטודנטים ואנשי סגל ופועלת כדי לקדם את המצוינות בהוראה ומחקר, תוך שימת דגש על הצרכים האישיים של כל פרט.
נושא המחקר במכללה מהווה נדבך חשוב בחזון המכללה. הליך קליטת חברי סגל חדשים מותנה ברקורד וביכולת מחקרית מוכחת ונפח הפעילות המחקרית המתבצעת במכללה הולך וגדל.
ברוח חזון המכללה, המכללה משקיעה משאבים כספיים רבים בעידוד המחקר אם דרך מתן מלגות להפחתת שעות (הפחתת שעות הוראה בגין עיסוק במחקר), מתן מענקי מחקר, מימון נסיעות של חברי סגל להשתלמויות וכנסים, תגמול כספי על הגשות מענקי מחקר הזוכים למשובים טובים, ארגון כנסי מחקר מכללתיים בינתחומיים וארגון כנסי מחקר בינלאומיים.לעידוד המחקר מספר מטרות חשובות:
• העיסוק במחקר משאיר את המרצה החוקר מעודכן בהתפתחויות החדשות הנוגעות למקצוע ההוראה שלו ומאפשר הוראה עדכנית.
• עיסוק מוכח במחקר מהווה תנאי הכרחי לחברי הסגל המעוניינים בקידום במסלול האקדמי.
• גידול היקף חברי הסגל העוסקים במחקר מהווה תנאי הכרחי לייצור עתודה של סגל שתוכל להכשיר בעתיד סטודנטים לתארים מתקדמים מחקריים (כרגע יש רק תארים שניים נלמדים).
מידי כשלוש שנים יוצאת לאור חוברת מחקר המרכזת את הפעילות המחקרית של חברי הסגל בשנים האמורות.
החוברת כוללת מידע על המכללה, על מרכזי המחקר של המכללה ועל העשייה בתחום המחקר במחלקות השונות. (תחומי המחקר של חברי הסגל, פרסומים בכתבי עת בינלאומיים, הצגות של עבודות מחקר של חברי הסגל בכנסי מחקר בינלאומיים ובכנסי מחקר ארציים, ספרים/ פרקים שנכתבו/ נערכו ע”י חברי הסגל, מענקי מחקר של חברי הסגל מקרנות חיצוניות כולל גרנטים יוקרתיים של FP7 ו- ISF, כנסי מחקר ארציים ובינלאומיים בארגון המכללה והמחלקות השונות, פטנטים שנרשמו על שם חברי סגל במכללה, כתבי עת מדעיים מובילים בהם משמשים חברי הסגל כסוקרים והרצאות אורח של חברי הסגל במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.להפקת החוברת מספר מטרות:
• ריכוז העשייה בתחום המחקר במכללה והבאת המידע למודעות כלל חברי הסגל במכללה מתוך רצון לזמן שיתופי פעולה עתידיים בין מחלקתיים בתחום המחקר.
• חשיפת אנשי אקדמיה ותעשייה בארץ ובעולם לפעילות המחקרית הענפה המתבצעת בתחומי המכללה מתוך רצון לקדם את יוקרת המכללה, לזמן שיתופי פעולה עם חוקרים מחוץ למכללה (מהארץ ומהעולם, כולל מהתעשייה).

ייעוץ לימודים

  • Hidden