התאמות לסטודנטים סמסטר ב’ תשפ”ד

סמסטר ב’ תשפ”ד (על סמך החלטת מל”ג מהתאריך 27.3.24) יחל השנה בתאריך 28.5.24 ויסתיים בתאריך 14.8.24.

המתווה מתווסף להתאמות שניתנו עד כה על ידי המכללה. המכללה בוחרת להרחיב את מתווה המל”ג ולהוסיף התאמות נוספות לרווחת הסטודנטים. כמו כן, המכללה לא תגרע מהתאמות שכבר ניתנו על-ידה, גם אם אינן כלולות במתווה החדש של המל”ג.

המתווה מיועד לסטודנט/ית הלומד/ת לקראת תואר ראשון בשנת הלימודים תשפ”ד, ונקרא/ת לשירות מילואים החל מיום 7 באוקטובר 2023 ועד תום שנת הלימודים תשפ”ד, או סטודנט/ית הורה לילד עד גיל 13, שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים כאמור, יהיה זכאי/ת להתאמות שלהלן:

קבוצה 11 - סטודנטים ובני/ות זוג* ששירתו במילואים לתקופה של 100 ימים לפחות

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים בסמסטר ב’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים שלא השלימו רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים – הכרה בקורסים מלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה עד 8 נ”ז הכוללים בתוכם 2 נ”ז של מעורבות חברתית. ניתן לממש עד סוף התואר.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” ב-4 קורסים, למעט קורסי אנגלית ופרויקט גמר.  ניתן למימוש עד סוף שנת הלימודים תשפ”ה (לאחר הפיכת הציון ל”עובר” לא ניתן לחזור לציון מספרי). בנוסף, תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר ב’ תשפ”ד.
 4. פטור מנוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר ב’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2. אנשי קבע וזרועות הביטחון – להחלטת המחלקה.
 5. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך. לסטודנטים עם היקף שירות גבוה ייקבעו השלמות ייעודיות.
 6. הערכה חלופית*** – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הארכת תקופת הלימודים. למימוש עד סוף התואר – עבור כל שירות של 50 ימי מילואים במצטבר, תתאפשר הארכת תקופת הלימודים למשך סמסטר, מעל 6 שנים, ללא הפעלת כלל ההתיישנות האקדמית ועד למקסימום של שני סמסטרים בתואר.
 8. הפסקות לימודים בסמסטר ב’ תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים בקבוצות אלה יתקיימו רק במקרים חריגים.
 9. דחיית קורסים – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.8 אנשי קבע וזרועות הביטחון – לשיקול המחלקה.
 10. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 11. דפי נוסחאות – במקרים בהם אין דפי נוסחאות לכל הכיתה, תינתן אפשרות להשתמש בדפי נוסחאות בהתאם לבדיקת ואישור המרצה.
 12. קורסי קדם – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 13. הטבת קורס קיץ ללא תשלום למילואימניקים – ההטבה תינתן למימוש בסמסטר קיץ תשפ”ה.
 14. בחינות סמסטר ב’ תשפ”ד – אפשרות להיבחן במועד מיוחד במתכונת מותאמת, על פי החלטת צוות הקורס. הזכאות למועד מיוחד תינתן בהתאם לנוהל המילואים.

קבוצה 22 - סטודנטים ובני/ות זוג* ששירתו במילואים לתקופה של 61 עד 99 ימים

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים בסמסטר ב’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים שלא השלימו רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים – הכרה בקורסים מלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה עד 6 נ”ז הכוללים בתוכם 2 נ”ז של מעורבות חברתית. ניתן לממש עד סוף התואר.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” ב- 3 קורסים, למעט קורסי אנגלית ופרויקט גמר. ניתן למימוש עד סוף שנת הלימודים תשפ”ה (לאחר הפיכת הציון ל”עובר” לא ניתן לחזור לציון מספרי). בנוסף, תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר ב’ תשפ”ד.
 4. פטור מנוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר ב’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2. אנשי קבע וזרועות הביטחון – להחלטת המחלקה.
 5. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך. לסטודנטים עם היקף שירות גבוה ייקבעו השלמות ייעודיות.
 6. הערכה חלופית*** – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הארכת תקופת הלימודים. למימוש עד סוף התואר – עבור שירות של 50 ימי מילואים במצטבר, תתאפשר הארכת תקופת הלימודים למשך סמסטר, מעל 6 שנים, ללא הפעלת כלל ההתיישנות האקדמית ועד למקסימום של שני סמסטרים בתואר.
 8. הפסקות לימודים בסמסטר ב’ תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים בקבוצות אלה יתקיימו רק במקרים חריגים.
 9. דחיית קורסים – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.8 אנשי קבע וזרועות הביטחון – לשיקול המחלקה.
 10. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 11. דפי נוסחאות – במקרים בהם אין דפי נוסחאות לכל הכיתה, תינתן אפשרות להשתמש בדפי נוסחאות בהתאם לבדיקת ואישור המרצה.
 12. קורסי קדם – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 13. הטבת קורס קיץ ללא תשלום למילואימניקים – ההטבה תינתן למימוש בסמסטר קיץ תשפ”ה.
 14. בחינות סמסטר ב’ תשפ”ד – אפשרות להיבחן במועד מיוחד במתכונת מותאמת, על פי החלטת צוות הקורס. הזכאות למועד מיוחד תינתן בהתאם לנוהל המילואים.

קבוצה 33 - סטודנטים ובני/ות זוג* ששירתו במילואים לתקופה של 30 עד 60 ימים

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. רישום לקורסים בסמסטר ב’ – טיפול פרטני יינתן במחלקות לסטודנטים מגויסים שלא השלימו רישום לקורסים.
 2. הכרה בקורסים – הכרה בקורסים מלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה עד 4 נ”ז הכוללים בתוכם 2 נ”ז של מעורבות חברתית. ניתן לממש עד סוף התואר.
 3. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” ב- 2 קורסים, למעט קורסי אנגלית ופרויקט גמר. ניתן למימוש עד סוף שנת הלימודים תשפ”ה (לאחר הפיכת הציון ל”עובר” לא ניתן לחזור לציון מספרי). בנוסף, תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר ב’ תשפ”ד.
 4. פטור מנוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר ב’ תשפ”ד – בהתאם לנוהל מילואים בנסיבות חירום, סעיף 6.2. אנשי קבע וזרועות הביטחון – להחלטת המחלקה.
 5. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך. לסטודנטים עם היקף שירות גבוה ייקבעו השלמות ייעודיות.
 6. הערכה חלופית*** – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 7. הארכת תקופת הלימודים. למימוש עד סוף התואר – עבור כל שירות של 50 ימי מילואים במצטבר, תתאפשר הארכת תקופת הלימודים למשך סמסטר, מעל 6 שנים, ללא הפעלת כלל ההתיישנות האקדמית ועד למקסימום של 2 סמסטרים בתואר.
 8. הפסקות לימודים בסמסטר ב’ תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים בקבוצות אלה יתקיימו רק במקרים חריגים.
 9. דחיית קורסים – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.8 אנשי קבע וזרועות הביטחון – לשיקול המחלקה.
 10. הארכת זמן בבחינות – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.4 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 11. דפי נוסחאות – במקרים בהם אין דפי נוסחאות לכל הכיתה, תינתן אפשרות להשתמש בדפי נוסחאות בהתאם לבדיקת ואישור המרצה.
 12. קורסי קדם – בהתאם לנוהל מילואים, סעיף 6.10 כולל אנשי קבע וזרועות הביטחון.
 13. הטבת קורס קיץ ללא תשלום למילואימניקים – ההטבה תינתן למימוש בסמסטר קיץ תשפ”ה.
 14. בחינות סמסטר ב’ תשפ”ד – אפשרות להיבחן במועד מיוחד במתכונת מותאמת, על פי החלטת צוות הקורס. הזכאות למועד מיוחד תינתן בהתאם לנוהל המילואים.

קבוצה 44 - התאמות לסטודנטים ובני/ות זוג* שנפגעו בצורה משמעותית במלחמה ומפונים לפי ההגדרה המרחיבה במתווה**

שימו לב: סטודנטים שכבר קיבלו שיוך לקבוצה 4 בסמסטר א’, אינם נדרשים לעדכן את הזכאות שלהם מחדש והשיוך לקבוצה 44 יימשך אוטומטית גם לסמסטר ב’ על בסיס קבוצה 4. סטודנטים חדשים או סטודנטים שחלו שינויים בנסיבות חייהם שמצדיקים לדעתם כניסה לקבוצה 44, מוזמנים לפנות לצוות מרכז חוסן.

 

בקבוצה זו נכללים:

 • סטודנטים שפונו מבתיהם
 • סטודנטים שאיבדו קרוב משפחה מדרגה ראשונה
 • סטודנטים ניצולי המסיבה או שנכחו באזור הפגיעה במועד האירוע
 • חברי כיתות כוננות פעילים
 • מקרים חריגים נוספים – ניתן לפנות לצוות מרכז החוסן בדקנט עם פירוט הנסיבות האישיות לקבלת סיוע ובדיקת התאמה לשיוך לקבוצה זאת

 

מסמכים נדרשים

כדי להיות זכאי להתאמות בקבוצה זו יש להגיש את המסמכים הבאים לדקנט הסטודנטים:

אובדן קרוב משפחה מדרגה ראשונה סטודנטים מפונים מביתם סטודנטים ניצולי המסיבה ברעים או נכחו באזור פגיעה במועד האירוע חברי כיתת הכוננות פעילים
 • אישור פטירה
 • צילום תעודת זהות
 • נספח עם פרטי בני המשפחה

צילום תעודת זהות כולל ספח/ אישור תושב

אישור מוסמך של אחת הרשויות (משטרה, רווחה ועוד)

אישור רשות מקומית

לבקשת השתייכות לקבוצה זו בשל מקרים חריגים נוספים שאינם נמנים על קבוצות אלו, יש לתאר את נסיבות הפניה בליווי מסמכים תומכים המאושרים על ידי הרשויות. צוות מרכז החוסן בדקנט יבחן את הבקשה בדבר התאמה לשיוך לקבוצה זו. 

לאחר הגשת המסמכים, יש לפנות למחלקות לקבלת ההתאמות.

התאמות לסטודנטים בתואר ראשון:

 1. הכרה בקורסים – הכרה בקורסים מלימודים כלליים ו/או קורסים על פי החלטת המחלקה עד 4 נ”ז הכוללים בתוכם 2 נ”ז של מעורבות חברתית. ניתן לממש עד סוף התואר.
 2. ציונים – ניתן להמיר ציון 55 ומעלה לציון “עובר” בקורס אחד, למעט קורסי אנגלית ופרויקט גמר. ניתן למימוש עד סוף שנת הלימודים תשפ”ה (לאחר הפיכת הציון ל”עובר” לא ניתן לחזור לציון מספרי). בנוסף, תינתן אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה בסמסטר ב’ תשפ”ד.
 3. פטור מנוכחות בשיעורים שיש בהם חובת נוכחות בסמסטר ב’ תשפ”ד – באחריות מחלקות האם ובהתאם לצורך.
 4. מעבדות, שיעורי השלמה, סדנאות, תגבור ושעות ייעוץ פרטניות – באחריות מחלקות האם ובהתאם לצורך.
 5. הערכה חלופית*** – באחריות המחלקות ובהתאם לצורך.
 6. הפסקות לימודים בסמסטר ב’ תשפ”ד – הדיונים במצב אקדמי לא תקין של סטודנטים בקבוצות אלה יתקיימו רק במקרים חריגים.
 7. הארכת זמן בבחינות – באישור דקנט הסטודנטים.
 8. קורסי קדם – באופן דומה לסעיף 6.10 לנוהל מילואים.
 9. בחינות סמסטר ב’ תשפ”ד – אפשרות להיבחן במועד מיוחד במתכונת מותאמת, על פי החלטת צוות הקורס. הזכאות למועד מיוחד תינתן בהתאם לנוהל המילואים.

עקרונות כלליים

 1. כל האמור במסמך זה הוא תוספות על נוהל המילואים והנהלים הקבועים במכללה, עבור סטודנטים/ות לתואר ראשון.
 2. לשם קביעת הצטיינות נשיא או רמ”ח, יילקחו בחשבון גם הציונים המאוניים ונקודות הזכות של קורסים שהומרו לציון “עובר”.
 3. דיונים על הפסקת לימודים במצב אקדמי לא תקין יתקיימו במתכונת מצומצמת ומקלה ורק במקרים חריגים, כפי שתקבע המחלקה.
 4. במקרה של מתן ציון “עובר”, הסטודנט/ית יוכל לשמור את הציון המאוני. באחריות הסטודנט/ית להגיש בקשה לשמירה על הציון המאוני עד תחילת הסמסטר העוקב (אם י/תרצה בכך). עד סוף תשפ”ה.

 


 

* בני/בנות זוג של משרתי מילואים מוגדרים כהורים משותפים לילדים עד גיל 13.

** ההגדרה המרחיבה של המכללה לבני/בנות זוג מעבר לתקנות מל”ג, הם בני/בנות זוג החולקים חשבון בנק משותף/מגורים משותפים/נשואים/מאורסים.

*** הערכה חלופית לא תתאפשר בקורסים השייכים להתמחות בה נדרש רישוי מטעם רשם המהנדסים (הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית).

ייעוץ לימודים