למה בראודה

דבר הנשיא

פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללהפרופ’ אריה מהרשק, נשיא המכללה

‘המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל’ נמנית על המכללות הראשונות בארץ אשר פתחו תוכניות אקדמיות להנדסה באישור המועצה להשכלה גבוהה ובתקצובה. המכללה מטפחת את ערך המצוינות בהוראה ובמחקר תוך יצירת קשרים ענפים עם התעשייה, האקדמיה והקהילה ותוך העצמת כישורי הסטודנטים הלומדים בה.

המכללה רואה שליחות בעצם מיקומה בלב הגליל, ומעניקה הזדמנות למימוש כישוריהם של צעירי האזור השואפים לתואר אקדמי הנדסי. המתקבלים ללימודים ניצבים בפני דרישות אקדמיות גבוהות ובלתי מתפשרות המבטיחות את מצוינותם.

במקביל, שוקדת המכללה על שדרוג הפריון בתעשייה הקלאסית-מסורתית, התופסת נתח נכבד מהפעילות התעשייתית במדינה. אלפי הבוגרים, שיצאו עד כה לשוק העבודה תורמים רבות למשק, כמו גם לקידומם האישי. כחלק מראייתה האסטרטגית, שוקדת המכללה על טיפוח ערכי מצוינות בקרב אנשי סגל המכללה והלומדים בה.

המציאות המשתנה במהירות מוכיחה שאין די בידע מקצועי בלבד – על המהנדס להבין היטב את ההקשר הרחב בו הוא פועל. לפיכך, שוקדת המכללה על הקניית השכלה כללית רחבה לסטודנטים, פיתוח הסקרנות האינטלקטואלית, יכולת הלימוד העצמי, מודעות חברתית וסביבתית, חשיבה ביקורתית, אוריינות דיגיטלית וגישה יצירתית ויזמית.

גם במישור שיתופי הפעולה הבינלאומיים אנו מובילים מהלכים משמעותיות ומושיטים “יד גלובלית” המתבטאת בפעילות מחקרית – יישומית ותאורטית – של הסגל האקדמי שלנו, וכן בחילופי סטודנטים עם מיטב האוניברסיטאות בעולם, בהן: פיטסבורגMIT ורוצ’סטר. סטודנטים שלנו שוהים שם, בחזית המחקר הבינלאומי, ומוסיפים למוניטין המכללה.

כמוסד אקדמי מוביל, משקיעה המכללה רבות בפיתוח החינוך ההנדסי ובשיפור כישורי הלמידה והחשיבה של הסטודנטים. לאחרונה שוקדת המכללה על שילוב פרקי בינה מלאכותית, נתוני עתק ואלגוריתמיקה בכל תוכניות הלימוד. כך מעדכנת המכללה את ארגז הכלים בו מצויד כל בוגר היוצא אל השוק ומביאה לידי ביטוי את מחויבותה למימוש ייעודה – השבחת פריון התעשייה הישראלית.

התמחות בתעשייה ובאקדמיה

התנסות מעשית בתעשייה, בגופים עסקיים ובמכוני מחקר בארץ ובחו”ל, מהווה חלק מתוכנית הלימודים ברוב המחלקות. היקף התוכנית, מסגרתה ומספר נקודות הזכות האקדמיות נקבעים על ידי כל מחלקה. במהלך ההתמחות מודרך הסטודנט על ידי מנחים: האחד מסגל המכללה והשני ממקום העבודה. התהליך מלווה בדיווח רציף על התקדמות העבודה, שנחשבת לסטודנט כעבודת גמר. בסיומה מוגש דו”ח ונערכת הצגה בפני פורום מרצים, סטודנטים ונציגים מהתעשייה ומהאקדמיה. רבים מהסטודנטים נשארים לעבוד במקום עבודתם זה גם בתום תקופת ההתמחות. בנוסף, המכללה שותפה במכון לייצור מתקדם, המגלם בתוכו אפשרויות תעסוקה והתמחויות נוספות.

מפתחים קריירה

במטרה להדק את הקשר בין הסטודנטים לתעשייה כבר במהלך תקופת הלימודים מקיים דיקנט הסטודנטים כמה “ימי זרקור” בשנה. בימים אלה מגיעו לקמפוס חברות המעוניינות לאתר סטודנטים להנדסה, שעשויים להשתלב בשורותיהן כעובדים. כל “יום זרקור” מוקדש לחברה אחת, המציגה במעמד זה את פעילותה ומספקת מידע על תהליכי הגיוס, הדרישות והמשרות הפנויות בה. “יום הזרקור” חושף את הסטודנטים לתעשייה החל מהשנה השניה ללימודיהם. בנוסף, המכללה מקיימת מספר “ירידי תעסוקה” במהלך שנת הלימודים, בהשתתפות עשרות חברות, ביניהן אלביט מערכות, רפאל, ישקר, סנמינה, רכבת ישראל, פלקס, עמיעד, מלנוקס ועוד. בתום ימים אלה נרשמים כמועמדים לעבודה סטודנטים רבים, ואחוז גדול מהם נקלטים בחברות כעובדים מן המניין. המרכז לפיתוח קריירה בדיקנט הסטודנטים יוזם מגוון פעילויות נוספות כדי להנגיש את אפשרויות התעסוקה של הסטודנטים ובוגרי המכללה באופן המיטבי.

חילופי סטודנטים Study Abroad Program

התוכנית לתלמידי חו”ל Study Abroad Program

המכללה עובדת עם תוכנית ERASMUS של האיחוד האירופי. תוכנית זאת ממומנת על-ידי האיחוד האירופי ושמעודדת שיתופי פעולה אקדמיים בין מדינות, שעיקרן חילופי סטודנטים ומרצים בין המוסדות האקדמיים שלוקחים בה חלק.

בנוסף, Summer Internship at Braude College מיועדת לסטודנטים מאוניברסיטאות בארה”ב המגיעים לבצע פרויקט מחקר בשיתוף חברי סגל המכללה בתקופת סמסטר הקיץ.

יצויין שהשתתפות הסטודנטים הישראליים בקורסי הנדסה, המועברים בשפה האנגלית, משתלבת במדיניות המכללה, שמחייבת שילוב קורסים כאלה כמרכיב הכרחי בהכשרת בוגריה ושילובם בתעשייה הגלובאלית, שם נדרשים לעבודה מול גורמים בינלאומיים. משנת תשפ”ב חובה על כל סטודנט במכללה ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית, כתנאי לקבלת התואר בוגר בהנדסה.

 

בראודה בעולם

המגמה העולמית של לימודי חו”ל (Study Abroad) במסגרתה סטודנטים לתואר ראשון יוצאים ללמוד ולהתנסות בחוויית לימודים במדינה אחרת, הולכת ומתפשטת. הסטודנטים של המכללה משתתפים בתוכנית לימודי חו”ל ומדי שנה יוצאים מספר סטודנטים מצטיינים לסמסטר לימודים, או לתקופת התמחות בחו”ל. לפני מספר שנים הוחל בפרויקט ייחודי, שבו סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון יוצאים להתמחות במכון הטכנולוגי באוניברסיטת פיטסבורג, ארה”ב ובאוניברסיטאות נבחרות באירופה. הסטודנטים משתתפים במחקרים לצד חוקרים מובילים בתחומם. הסטודנטים שוהים באוניברסיטה המארחת במשך כ-5 חודשים, על מנת לבצע מחקר משמעותי.

המכללה מקיימת תוכניות לחילופי סטודנטים עם מספר מוסדות אקדמיים נוספים בעולם. בארה”ב: אוניברסיטת פיטסבורג ואוניברסיטת דרום פלורידה; באירופה: איטליה, קפריסין, אוסטריה, רומניה, צרפת, לטביה, פולין וגרמניה. לאור שביעות הרצון של האוניברסיטאות המארחות מרמת הסטודנטים שמגיעים אליהן לחלקם אף מוצע להמשיך בהן ללימודי דוקטורט ופוסט דוקטורט.

טיפוח מצויינות

המכללה מקיימת תוכנית לימודים לסטודנטים המצוינים, שבה משתתפים 1%-2% מכלל הסטודנטים. מטרת התוכנית היא לטפח את יכולות הסטודנטים המצוינים בעזרת הנחיה אישית, העשרת הידע, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר.

הסטודנטים שעומדים בדרישות תוכנית המצוינות זכאים להטבות אקדמיות כגון: קבלת מלגת לימודים, המבוססת על הישגיהם האקדמיים; עדיפות ברישום לקורסים; עדיפות בתוכניות לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו”ל; מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ; אפשרות להשתתפות בקורסים ברמה מוגברת; ביצוע פרויקטים ייחודיים במעבדה; אפשרות רישום לקורסים ללא תוספת תשלום, ועוד.

בכדי להכשיר את “מהנדס העתיד” מושם דגש במכללה על הקניית השכלה כללית רחבה לכלל הסטודנטים, מעבר לידע המקצועי, וכן על פיתוח יכולת לימוד והפנמת ערכים חברתיים וסביבתיים: לא רק ניצול ידע קיים, אלא הקניית יכולות ליצירת ידע חדש.

יצוין שהמכללה היא המוסד האקדמי הראשון בארץ, אשר זכה להסמכה מטעם ארגון המצוינות האירופאי – EFQM ( (European Foundation for Quality Management המעידה על מחויבותה לטיפוח ערך חשוב זה.

עתודה אקדמית

העתודה האקדמית מכשירה בוגרי תיכון שזה עתה סיימו לימודיהם להשתלב בצבא כקצינים בעלי מקצוע אקדמי, הנרכש באמצעות לימודים לתואר ראשון במוסדות לימוד מוכרים ובמקצועות המאושרים על ידי צה”ל. בנוסף לקבלה ללימודים האקדמיים במכללה נדרשים המועמדים לעבור מיון במסגרת הצבא. המעוניינים להתקבל לעתודה האקדמית יידרשו לעמוד בדרישות הסף של הצבא ולעבור תהליך מיון. המועמדים יזומנו למבחני מיון בצבא אשר יתקיימו במהלך שנת לימודיהם בכיתה יב’. מבחני המיון יהוו חלק מתנאי הקבלה למסלול העתודה. הקבלה הסופית ללימודים בעתודה מותנית באישור צה”ל. לקבלת לפרטים נוספים.

 

פרויקט עתידים

צה”ל מפעיל תוכנית לקידום מסיימי י”ב מאזורי הפריפריה, המעוניינים ללמוד הנדסה ולהשתלב במערך הפיתוח והאחזקה שלו. במהלך הלימודים מקבל הסטודנט מלגת לימודים ועל פי מצבו הכלכלי גם מלגת קיום. סיוע נוסף ניתן בשנה הראשונה על ידי חונכים חברתיים, שיעורי עזר מסובסדים, שיעורי תגבור בקבוצות קטנות, מחשב נייד. הקבלה הסופית ללימודים במסגרת פרויקט “עתידים” מותנית באישור צה”ל.

עידוד נשים ללימודי הנדסה

מאמץ מיוחד נעשה במכללה לעידוד רישום של סטודנטיות, בדגש לתחומים שבהם יש ייצוג חסר לנשים – תוצר של תפיסות חברתיות מושרשות. בשנת הלימודים החולפת כשליש מהלומדים בקמפוס היו נשים, ובמכללה פועלים להגדלת אחוז זה באמצעות מלגות לימודים ייעודיות לנשים ובדרכים נוספות שתכליתן לאפשר לסטודנטיות למקסם את הפוטנציאל האישי שגלום בהן.

בנוסף, בדיקנט הסטודנטים, מקיימים סדנה בשם “בראודיות לעולם טכנולוגי”, הכוללת חמישה מפגשים, ובמהלכה נלקחות המשתתפות לסיור לימודי באחד המפעלים באזור, כדי להעצים את הקשר שלהן לתעשייה ולעורר בהן את הרצון לקחת בה חלק פעיל. כמו כן, המכללה מקיימת שיתוף פעולה עם Queen B בתוכנית מנטורינג, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטיות שחונכות תלמידות תיכון בתחום התכנות ומדעי המחשב – זאת מתוך תפיסה שתחומים אלה הינם חיוניים למוביליות חברתית-כלכלית.

כפתור חזרה לעמוד הראשי של הידיעון

ייעוץ לימודים