התמחות (סטאז’)

חלק מתוכנית הלימודים לתואר בהנדסה אופטית הוא עבודת ההתמחות (סטאז’).

עבודה זו הינה עבודה אישית בהיקף נרחב. את ההתמחות אפשר לעשות בתעשייה או באקדמיה. משך העבודה הוא בין שישה חודשים לשנה.

העבודה מתבצעת בהנחייה משותפת של מנחה מטעם המפעל או המוסד האקדמי ומנחה מקרב סגל המכללה. ההתמחות כוללת במקרים רבים ניסויי-מעבדה לצד פיתוח תיאורטי. נושאי ההתמחות כוללים תכנון אופטי, אופטימיזציה וחקר ביצועים, תכנון אלקטרו-אופטי, עיבוד תמונה ונושאים נוספים.

ההתמחות מעניקה לסטודנט הזדמנות למפגש ראשון כמהנדס עם עולם התעשייה, שיטות העבודה והנהלים הנהוגים בו, תוך ליווי והדרכה. על פי רוב, הבעיות איתן מתמודדים הסטודנטים בתוכנית ההתמחות, הינן בעיות מורכבות בחזית הטכנולוגיה. המעבדות המתקדמות של המחלקה מכינות את הסטודנטים להתמודדות עם בעיות אלו ואף עומדות לרשותם במהלך תקופת ההתמחות. במרבית המקרים יוצאים נשכרים מעבודת ההתמחות הן הסטודנט והן המפעל. לכן חברות ומפעלים רבים מן המובילים במשק, וכן מוסדות אקדמיים שמחים לקבל את הסטודנטים של המחלקה להתמחות.

בין המקומות בהם נערכו עבודות התמחות ניתן למנות את אופגל, KLA, CamTek, רפא”ל, הטכניון, אלביט, שמיר, Zeiss ועוד.

תוכנית ההתמחות מעניקה לסטודנטים ניסיון מעשי רב-ערך ובמהלכה נוצרים קשרים ראשונים עם עולם התעשייה. חלק לא מבוטל מן הסטודנטים מועסקים במקום ההתמחות מיד עם סיום לימודיהם.

סטודנט המעוניין למצוא מקום התמחות מוזמן להעזר במסד נתוני חברות העוסקות באופטיקה.

מפעל המעוניין לקבל סטודנט לעבודת התמחות מוזמן להשתמש בטופס שבתחתית העמוד.

הוספת הצעה למקום התמחות

 

הוספת הצעות התמחות-פיזיקה

  • DD מקף MM מקף YYYY

ייעוץ לימודים

  • Hidden