הטבות לסטודנטים בתכנית

הטבות לסטודנטים בתכנית

הסטודנטים בתכנית אשר עמדו בכל הדרישות של תכנית המצוינות, זכאים להטבות האקדמיות הבאות:
• מלגת תכנית המצוינות – סכום מלגת תכנית המצוינות מחושב לכל סטודנט באופן דיפרנציאלי על בסיס ההישגים האקדמיים האישיים של הסטודנט לפי נוסחאות וטבלאות שאושרו על ידי ועדת ההטבות של תכנית המצוינות.
פעילות חברתית בהיקף  שנתי של לפחות 50 שעות היא תנאי לקבלת מלגת תכנית המצוינות המלאה  ומקנה זכות למעונות. ביצוע פעילות חברתית בהיקף  שנתי  בין 30 ל- 49 שעות  יזכה את הסטודנט ב – 50% מהמלגה של תכנית המצוינות. ביצוע פעילות חברתית בהיקף הנמוך מ- 30 שעות בשנה לא יזכה את הסטודנט במלגה של תכנית המצוינות כלל.
• למועמד חדש שנרשם ללימודים במכללה ויתקבל לתכנית המצוינות לפני 14 ביולי, תהיה עדיפות גבוהה בקבלה למעונות.
• עדיפות ברישום לקורסים
• עדיפות בתכניות חילופי סטודנטים של המכללה עם אוניברסיטאות בחו”ל
• עבודות מונחות
• מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ, באישור ועדת ההטבות של תכנית המצוינות,
• אפשרות להשתתפות בקורסים ברמה מוגברת
• פרויקטים ייחודיים במעבדה
• אפשרות ללמוד מספר רב יותר של קורסים ללא תוספת תשלום
• תנאי השאלה משופרים בספרייה.

ייעוץ לימודים

  • Hidden