ועדה מארגנת

01/06/10
שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
דר’ אמיל בשקנסקי – יו”ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול איכות סטטיסטיות ebashkan@braude.ac.il
emilbas@gmail.com
גב’ רחלי בויארסקי – מזכיר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראית מערכות מידע, מזכיר הכנס rboiarsk@ort.org.il
rboiarsk@braude.ac.il
גב’ אריקה ורשסקו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עורכת תוכנית הכנס וחוברת התקצירים erika@braude.ac.il
מר קובי גנור – מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח’ שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
מר נדים חדיד מרכז רפואי זיו – צפת ממונה איכות ומרכז חת”ש nadim.h@ziv.health.gov.il
גב’ אורית דמבו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזכיר הכנס oritd4@braude.ac.il
מר אלכסנדר ליטבק המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בניית אתר אינטרנט של כנס brdweb@braude.ac.il

ייעוץ לימודים