תכנית הכנס

01/06/10

08:15-09:00

(רחבת האודיטוריום)
הרשמה והתכנסות
09:00-09:15

(אודיטוריום)
ברכות
פרופ’ דוד שוחט – סגן נשיא המכללה לעניינים אקדמיים
ד”ר אוסקר אמבון – מנהל בית החולים “זיו” בצפת
מר משה דוידוביץ – יו”ר הרשות לפיתוח הגליל
מר חיים קורנפלד – יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות
09:15-09:45

(אודיטוריום)
הרצאה של ח”כ זאב בילסקי – יו”ר שדולת האיכות בכנסת ישראל
09:45-10:30

(אודיטוריום)
טקס חלוקת פרסים לזוכים בתחרות איכות ומצוינות בגליל
10:30-10:50 הפסקת קפה
10:50-11:30

(הרצאות מרצים אורחים
בפורומים מקבילים)
“איכות ברפואה”
(אודיטוריום)

הרצאת מרצה אורח
פרופ. יואל דונחין
ביה”ח הדסה

גישת הנדסת אנוש לבטיחות רפואית
“מחקר בהנדסת איכות ואמינות”
(EF 505)

הרצאת מרצה אורח
פרופ. דוד שטיינברג – אוני’ תל-אביב

references

“ניהול איכות”
(EF VIP)

הרצאת מרצה אורח
מר אלי שחף
מנכ”ל “פזקר” לשעבר

הובלת חברה למצוינות –סיפור אישי
11:30-13:00

פורומים מקבילים
(פירוט מובא בחלק II של התוכנית)
יו”ר- ד”ר ראדי שאהין
(אודיטוריום)
יו”ר- פרופ’ עמוס נוטע
(EF 505)
יו”ר ד”ר- דוד בן טולילה
(EF VIP)
13:00-14:00 ארוחת צהריים
14:00-14:30

(הרצאות מרצים אורחים
בפורומים מקבילים)
“איכות ברפואה”
(אודיטוריום)

עו”ד הלה כהן קימל
ענבל חברה לביטוח בע”מ

ניהול סיכונים ברפואה
“מחקר בהנדסת איכות ואמינות”
(EF 505)

ד”ר תמר גדריך
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

שיפור איכות תהליכים בחדרי מיון
“ניהול סיכונים”
(EF VIP)

ד”ר פבל גראבוב
ALD
מר אלון לוי
Ernst & Young

ניהול סיכונים וקבלת ההחלטות
14:30-16:00

(פורומים מקבילים)
יו”ר גב’ חנה צפריר
(אודיטוריום)
יו”ר מר מיכאל טלמור
(EF 505)
יו”ר- ד”ר פבל גראבוב
(EF VIP)
16:00-16:30
פנל

טרם פורסם

פנל

“ניתוח אופני כשל ככלי תכן ותהליכים – בעד ונגד”

פנל

טרם פורסם

ייעוץ לימודים