כנס בראודה ה-11 לתעשייה-אקדמיה: “הזדמנויות ושיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה”

22/03/22
09:00-17:00
כנס מקוון
השתתפות ללא עלות, מותנית בהרשמה מראש

כנס תעשייה-אקדמיה ה -11 ע”ש פרופ’ יוחנן ארזי ז”ל 

“הזדמנויות ושיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה”

שיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה חיוניים וחשובים לחדשנות, התייעלות וקיימות, ומעודדים אתגרים והזדמנויות. מעבר לכך יש בהם כדי לאפשר לנו להתגבר ביתר קלות על מכשולים ומשברים. אולם בד בבד הם תורמים לכיוונים חדשים במערכות ובתוכניות האקדמיות השונות. שיתופי הפעולה מחייבים להבין את שתי המערכות, את הצרכים והדרישות, ליצור הידברות, ולדעת לחבר ביניהן במישורים השונים. הדבר אינו תמיד פשוט, שהרי כל צד מגיע עם רקע ומטרות משלו, וצריך לזהות את נקודות המפגש.

הכנס ה-11 תעשייה-אקדמיה יעסוק בשיתופי פעולה בין שני העולמות הללו ובדרכים לקיימם ולטפחם, הן כדי לקדם את התפתחות התעשייה והאקדמיה, והן כהכרח קיומי לשני העולמות. אנשי תעשייה ואקדמיה ידונו בכנס בהרחבה בהזדמנויות שקיימות כיום לטיפוח הקשר ביניהם במרחב הגלילי, הישראלי והבינלאומי. הכנס יכלול דוברים מחו”ל ודוברים בכירים מהתעשייה ומהאקדמיה בישראל. בנוסף יתקיימו פאנל שבו יוצגו פרויקטים מוצלחים ומפגש בשולחנות עגולים שידונו בהזדמנויות ואתגרים לשיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה.

פרופ’ יוחנן ארזי ז”ל, נשיאה השלישי של המכללה, ייסד את הכנס שהפך למסורת, במטרה לחזק את הסימביוזה בין האקדמיה לתעשייה ולייעל אותה באופן מיטבי. יצירת מרחב מכיל עבור הפעילים בשני העולמות, תאפשר לנו כחברה, להתמודד עם האתגרים שנמצאים לפתחנו. מגפת ה COVID-19 המחישה זאת יותר מכל. מניסיון מצטבר הוכח כי יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה הכרחיים להתפתחות ולהתייעלות, הן של העולם האקדמי והן של התעשייה. נושאים אלה יעמדו במוקד הדיונים וההרצאות בכנס שלפנינו.

הכנס ייערך באופן מקוון ב – 22.3.22


ועדת הכנס

ד”ר מרסלה ויויאנה קרפוך – יו”ר

פרופ’ שוקי דרור

פרופ’ רפי ורטהיים

ד”ר חוסיין נאסראלדין

מר עופר פרידמן