לימודי אנגלית

• סטודנט ברמה בסיסי חייב לקחת קורס מס’ 11063 בסמסטר הראשון של לימודיו
• יש לסיים את רמת מתקדמים א’ עד סוף שנה א’
• סטודנט שחייב ביותר מקורס אחד חייב לקחת את כל הקורסים ברצף
• אין לדחות קורסים
• יש לסיים את חובות לימודי האנגלית, עד רמת הפטור, עד סוף שנה ב’
בכל קורסי האנגלית ציון של לפחות 70 פירושו “עבר”

ציון אמיר”ם/אמי”ר/חלק אנגלית בפסיכומטרי

85-99 – בסיסי – מספר קורס 11063 – מספר שעות סמסטריאליות 78 – מספר שעות שבועיות 6

100-119 – מתקדמים א’ – מספר קורס 11064 – מספר שעות סמסטריאליות 52 – מספר שעות שבועיות 4

120-133 – מתקדמים ב’ – מספר קורס 11057-11061 – מספר שעות סמסטריאליות 52 – מספר שעות שבועיות 4

134+ – פטור 

אמיר״ם:

  • המבחן מתקיים במרכז הבחינות של מאל”ו בחיפה
  • עדכונים על התאריכים יפורסמו באתר מאל”ו
  • ההרשמה לבחינה ישירות באתר מאל”ו

אמי״ר

ייעוץ לימודים