לימודים כלליים

  • הסטודנטים נדרשים ללמוד לימודים כלליים המוצעים על ידי היחידה להוראה ולימודים כלליים
  • היקף הלימודים בהתאם לרשום בתכנית הלימודים
  • היקף כל קורס בלימודים כלליים הוא 2 שעות שבועיות, 2 נקודת זכות

שיעורי חובה בספורט

  • על כל סטודנט להשתתף בשיעורי ספורט בהתאם לרשום בתכנית הלימודים
  • היקף כל קורס ספורט הוא 2 שעות שבועיות, 1 נקודת זכות

 

ייעוץ לימודים