נהלים וטפסים

נהלים

הנהלים והטפסים שמיועדים למרצים ולעובדים עברו לפורטל ואינם מוצגים עוד באתר המכללה.
באתר המכללה נמצאים רק נהלים וטפסים שמיועדים גם לסטודנטים.
לצפייה בנהלים וטפסים למרצים ולעובדים בפורטל בראודה יש להיכנס לשער המינהלי בכתובת https://Login.braude.ac.il
לאחר הכניסה לשער המינהלי ללחוץ על Apps ובו תמצאו את אייקון הכניסה לפורטל

מדריך התחברות למערכות ארגוניות

נהלים אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ’סטר, ניו יורק, ארה”ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14 – נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 10/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 15/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-30-א-21 נוהל קורסי תוכן בשפה האנגלית תאריך 21/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14 נוהל מצב אקדמי ונוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 20/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19 נוהל בחינות אב תאריך 21/07/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אישור לרישום סטודנט לא מן המניין תאריך 18/10/2021 סוג docx download
שם הקובץ תקנון ועדת משמעת תאריך 06/12/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 11/04/2022 סוג pdf download
שם הקובץ אק-000-ע-18 – תקנון אקדמי תאריך 28/08/2022 סוג pdf download

ייעוץ לימודים