מהנדסים למען אנשים עם מוגבלויות

מהלב - פתרונות הנדסיים לאנשים עם מוגבלויות

במסגרת פעילותה של המכללה האקדמית להנדסה בראודה בקהילה פועל משנת תשע”ב פרויקט הדגל, מהלב- פתרונות הנדסיים לאנשים עם מוגבלויות, בהשתתפות המחלקות האקדמיות ודקנט הסטודנטים של המכללה וארגונים העוסקים בשיקום ובסיוע לאנשים עם מוגבלויות. הפרויקט זוכה לתמיכת הועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) ולתמיכת קרנות ותורמים פרטיים.

ייעוץ לימודים

  • Hidden