תוכנית לגיוון, הכלה ושותפות באקדמיה

תוכנית לגיוון, הכלה ושותפות באקדמיה

 

“האקדמיה ושוק העבודה הם השער להגשמת החלום הישראלי, הם כרטיס הכניסה של כולנו למוקדי ההשפעה במשק, בהם נוצר לראשונה מרחב משותף ליצירת שפה ומטרות משותפות, שם מתעצבים תחושת השייכות והמעמד החברתי. שם, העושר הרעיוני שבמגוון האנושי אינו איום – אלא יתרון תחרותי”  

מתוך נאום נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, בהשקת תקווה ישראלית באקדמיה, 2016

תקווה ישראלית באקדמיה הושקה ביולי 2016 כיוזמה של נשיא המדינה, מתוך הבנת הנכסים הייחודיים, החברתיים, הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי, ומתוך הבנה שיש צורך בפעולה רוחבית משלימה לתכניות המגזריות הייעודיות המופעלות היום על-ידי ות”ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב) של המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה).

לתכנון, לתקצוב ולהפעלת המיזם שותפים: ות”ת, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה והרווחה, קרן אדמונד דה רוטשילד, הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, קרן בלאושטיין ועמותת שותפויות רוטשילד. 

מרכיבי פעילות מרכזיים:

תקווה ישראלית באקדמיה פועלת נכון לתשע”ט (2018/19) ב-33 מוסדות אקדמיים.

הובלת הפעילות נעשית על-ידי ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו”ר אקדמי וממונה תקווה ישראלית מוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח ויישום תכנית העבודה המוסדית לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התכנית (“ארבעת הדגלים”), כשבתוכם, מספר מרכיבים רוחביים המוצעים למוסדות השונים:

בתחום הגיוון והייצוג, נעשות פעולות לקידום שקיפות בנתוני גיוון הרכב העובדים, לצד ליווי למוסדות נבחרים בהצבת יעדי גיוון ובקידום תכנית עבודה מעמיקה להגברת הגיוון.

בתחום הכשירות התרבותית, קיום מפגשי למידה עבור הסגל האקדמי והמינהלי, בדגש על מאפייני האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית ובמוסד, בהוראה בכיתה מגוונת, בהתמודדות עם גזענות, ובהבטחת סביבה בטוחה ומוגנת. כמו-כן, ב- 10 מוסדות ישנן קבוצות של גוונים באקדמיה הפועלות לפיתוח מנהיגות מוסדית מגוונת.

בתחום של דמות הבוגר ישנו ניסיון לעודד פיתוח והטמעה של אשכולות “קורסי תקווה ישראלית” במוסדות. כמו-כן, בתכניות להכשרת מורים מוצעים קורסים נודדים “מסע תקווה ישראלית” להיכרות עם החברה הישראלית.

בתחום הרצף אקדמיה תעסוקה מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת רצף אקדמיה תעסוקה תוך מתן דגש לאוכלוסיות החרדית והערבית.

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מקדמת דיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים. ברוח זו אנו חותרים ליצירת אווירה אקדמית וחברתית בתוך הקמפוס שתעצים את משקלן של קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית ואת קולן הייחודי, כחלק מפסיפס מגוון ועשיר.

אנחנו מזמינים את קהילת המכללה – סטודנטים, מרצים, אנשי מנהלה ואחרים, להיות שותפים לתוכנית.

פרופ’ אריה מהרשק, יו”ר וועדת ההיגוי של “תקווה ישראלית” במכללה

וופא עבד אלגני, ממונה מוסדית במיזם “תקווה ישראלית באקדמיה”

לפרטים נוספים אודות המיזם הקישו כאן

 

שם תפקיד במוסד שיוך
פרופ’ אריה מהרשק – יו”ר ועדת ההיגוי ויועצת הנשיא לנושא “תקווה ישראלית באקדמיה” נשיא המכללה  
וופא עבד אלגני – ממונה מוסדית ל”תקווה ישראלית באקדמיה” יועצת קריירה, דקנט הסטודנטים סגל מנהלי
ד”ר יעל פורמן שהרבני המרכז לקידום הוראה ולמידה סגל אקדמי, המחלקה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר עאטף שלאבנה חבר בוועדת היגוי פרויקט הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית סגל אקדמי, המחלקה לפיזיקה והנדסה אופטית
ד”ר יריב מרמור חבר ועדת אתיקה, אחראי פרויקט גמר תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול סגל אקדמי, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
שני אלצ’ק עוזרת מנל”א סגל מנהלי
ישראלה מזור אחראית גיוס משאבים סגל מנהלי
ליאור סדרינס מנהל מדור שכר לימוד סגל מנהלי
יאנה מלניקוב דקנית הסטודנטים סגל מנהלי
גלית קופר מנהלת משאבי אנוש סגל מנהלי
עומר מרטון סטודנט אגודת הסטודנטים

ייעוץ לימודים

  • Hidden