הריון ולידה

סטודנטיות אימהות ואימהות שבדרך

פירוט זכויות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה

 

 

 

סטודנטית יקרה,

ריכזנו לנוחיותך את כל המידע לגבי הזכויות וההתאמות המגיעות לך כסטודנטית זכאית (בהריון/לאחר לידה) על פי הנוהל המכללתי,

נוהל התאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, ולסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, וכן על פי תקנות המועצה להשכלה גבוהה.

צוות הדיקנט ישמח ללוות אותך בתקופה משמעותית זו ולסייע במה שניתן.

* מטעמי נוחות הנוסח מופנה לסטודנטיות נשים. אולם חלק מההתאמות והזכאויות אשר יתוארו להלן מתייחסות גם לסטודנטים שהינם בני זוג של סטודנטיות במצבי חיים של הריון, לידה וכדומה.

 

 

 

 

הגדרה “סטודנטית זכאית”:
סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 יום ויותר ברצף במהלך סמסטר, סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/ משמורת 21 ימים ויותר במהלך סמסטר.

קבלת אישור התאמות:
סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, ישלחו לשרית דנינו מהדקנט מייל עם בקשה להתאמות בצירוף אישורים על הריון (עם ציון תאריך לידה משוער), שמירת הריון, טיפולי הפריה, לידה או אימוץ.

סטודנטית בהריון – לאחר הגשת הטפסים, משרד הדיקנט יזינו במערכת את ההתאמות להן את זכאית ותקבלי על כך אישור במייל.

סטודנטית לאחר לידה – משרד הדיקנט ינפיק אישור שתוכלי להציג למרצים (מבלי לחשוף את האישורים הרפואיים).

מה מוכר כ”אירוע מזכה” במסגרת נוהל התאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, ולסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת?
היעדרות לתקופה של 21 ימים לפחות במהלך סמסטר בגין: טיפולי פוריות, שמירת הריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

פרטי קשר להגשת בקשה להתאמות:
דואר אלקטרוני – sarit@braude.ac.il
טלפון – 04-9901776

 • היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

  סטודנטית זכאית להיעדר בשל “אירוע מזכה” מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
  סטודנטית לאחר לידה, תהיה זכאית לחופשת לידה בת שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים (לפי הגבוה מבניהם).
  סטודנטית הנעדרת בשל “אירוע מזכה”, רשאית לבקש קורס חוזר ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה בו.

 • מטלות

  סטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה” תקבל מועד להגשת מטלות הקורס, או מטלה חלופית.
  הסטודנטית תוכל לדחות עד 13 שבועות (6 שבועות ממשכב הלידה + 7 שבועות מלשון החוק) מתאריך הלידה את הגשת המטלה, בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו.

 • מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית:

  המכללה תאפשר לסטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה” מקורס, מעבדה, סמינריון,
  סיור, סדנא או הכשרה מעשית להשלים את שהחסירה, או תפטור אותה מהשתתפותה, או תאפשר את השתתפותה בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר.
  ראש המחלקה יאפשר לסטודנטיות לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההריון או ההנקה.

 • התאמות בבחינה

  סטודנטית שנעדרה מבחינה בשל “אירוע מזכה”, זכאית להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במכללה.

  סטודנטית שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאית להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במכללה.

  סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה.

  סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך זמן הבחינה.

 • היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת

  סטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה” מבחינה של קורס או שבשל היעדרותה לא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם להחלטת ראש המחלקה.

 • הארכת לימודים

  סטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה”, תהיה זכאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים, בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 • חנייה בקמפוס

  המכללה תאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.
  לקבלת אישור חניה יש לפנות לשרית בבקשה לקבל אישור כניסה זמני. sarit@braude.ac.il

 • צילום חומר לימודי

  סטודנטית שנעדרה בשל “אירוע מזכה”, זכאית להטבה שוות ערך ל-20 צילומים/ 20 הדפסות של חומר לימודים שהפסידה, בעד כל יום לימודים שבו נעדרה. לקבלת כרטיס צילומים יש לפנות לשרית sarit@braude.ac.il

 • ליווי רגשי

  הריון ולידה הם, ללא ספק, מהאירועים המשמעותיים ביותר בחיי כל זוג ובחיי האישה בפרט. תקופה זו כוללת, לצד השינויים הפיזיים הבולטים, תהפוכות וטלטלות רגשיות, חוויות שונות ומעברים רגשיים קיצוניים: שמחה, אושר ותחושת יצירה מחד, ופחדים ולבטים מאידך. השינויים הפיזיולוגים והפסיכולוגיים המתחוללים אצל האישה במהלך ההריון ולאחר הלידה הם כה משמעותיים, עד שהיא נדרשת להתאים את עצמה ולהסתגל להם כמעט מדי יום.
  כל אישה תגיב לשינויים האלה בדרך שונה, בהתאם לעולמה הפנימי, רמת החרדה שלה, מידת הרגישות והפגיעות שלה, דרכי ההתמודדות האופייניות לה ומערכת התמיכה הרגשית והחברתית שלה. לסיוע רגשי תוכלי לפנות ליועצת הלימודית רגשית בדקנט בהתאם למחלקה בה את לומדת.
  רווית מיטב – יועצת לימודית-רגשית למחלקות: חשמל ואלקטרוניקה, מכונות, ביוטכנולוגיה, הנדסה אזרחית.
  דואר אלקטרוני: ravitm@braude.ac.il
  מרווה עבד – יועצת לימודית-רגשית למחלקות: תעשיה וניהול, תכנה, מערכות מידע.
  דואר אלקטרוני: marwa@braude.ac.il

 • מלגות

  הרחבת התא המשפחתי, תורמת לגידול בהוצאות המשפחתיות ולעומס כלכלי על הסטודנט/ית. דקנט הסטודנטים מסייע לסטודנטיות וסטודנטים, שהם הורים לילדים, או בדרך להפוך להורים.
  סטודנטים וסטודנטיות הורים לילדים, הזכאים למלגת הסיוע של המכללה, פטורים מביצוע פעילות חברתית, כתנאי לקבלת המלגה. הזכאים למלגת אגודת הסטודנטים, יבצעו היקף שעות מופחת, כתנאי לקבלת מלגת האגודה.
  מלגות : אלישיב, סורופטימיסט, Dell Technologies הן תכניות של תורמים חיצוניים, המעניקים, באמצעות המכללה, מלגות ייעודיות לעידוד סטודנטיות נשים להנדסה.
  כמו כן, דקנט הסטודנטים החליט לקדם השנה תכנית תמיכה ועידוד לסטודנטיות. לפיכך, יבחנו שיתופי פעולה ומיזמים עם גופים וקרנות חיצוניות, לטובת עידוד והעצמת סטודנטיות להנדסה.
  לפרטים נוספים ומידע:
  דונה אשכנזי – אחראית מלגות, donaas@braude.ac.il

 • ייעוצים במרכז קריירה

  המרכז לפיתוח קריירה מציע ייעוצים פרטניים מותאמים לצרכים של סטודנטיות אחרי לידה, בחזרה ללימודים ולהשתלבות בתעסוקה.
  בפגישות מתקיים שיח לגיטימי ומעצים וניתן מענה אינדיבידואלי מותאם בייעוצים אישיים, לתהליך ההתפתחות בקריירה.
  אנו שמות דגש בפרט על התמודדות עם שאלות מאתגרות בראיונות העבודה לנוכח ההיריון/לידה.

חדר הנקה

 

לרשות הסטודנטיות אשר חוזרות ללימודים לאחר חופשת לידה, הוקם חדר הנקה.

בחדר ההנקה יוכלו להניק בנחת ובפרטיות את ילדיהן, לשאוב חלב לתינוקות שהשאירו בבית ולמצוא מקום נעים להיות בו עם תינוקן, במידה והביאו אותו לקמפוס.

חדר ההנקה, העומד לרשות אימהות מניקות, מאובזר בציוד הכולל: כורסת הנקה + הדום, שולחן ובמרחק קצר מחדר ההנקה קיים משטח החתלה.

חדר ההנקה ומשטח ההחתלה ממוקמים בבניין B (בניין הדקנט), בקומת הכניסה.

את המפתח לחדר ההנקה ניתן לקבל ממזכירת הדקנט, הגב’ תמי באלוה, חדר B204.


למידע מורחב יותר לגבי זכאויות והתאמות סביב הריון ולידה, לרבות זכאויות בני זוג יש לקרוא את נוהל התאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, ולסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת

ייעוץ לימודים