התמחות בהוראה (סטאז’)

התמחות בהוראה (סטאז')

התמחות בהוראה מיועדת למורים בשנת עבודתם הראשונה המלמדים בהיקף של שליש משרה לפחות בשעות תקן. משרד החינוך מגדיר את שנת הכניסה להוראה כשנת התמחות. המטרות המרכזיות של שנה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל. עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי חונך מקצועי מבית הספר אותו ממנה המנהל, ומחייבת את המתמחה להשתתף לצד עבודתו, בסדנת תמיכה – סטאז’, בהיקף של 60 שעות במוסד המכשיר להוראה. מטרות  ההתמחות הן לתת תמיכה מקצועית, רגשית וחברתית למורה בשנתו הראשונה במערכת.

הצלחה בשנת ההתמחות והשתתפות בסדנת הסטאז’ מהוות תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

סדנאות הסטאז’ במכללה האקדמית להנדסה בראודה מיועדות למורים בכל שכבות הגיל ובכל המקצועות (מלבד מקצועות חנ”ג ושל”ח), מורים שלמדו לתעודת הוראה בבראודה או בכל מוסד אחר המכשיר מורים.

סדנת הסטאז היא שנתית, נפתחת בספטמבר ונמשכת עד מאי. מתקיימת פעם בשבועיים בשעות אחר הצהריים.
קישור לאגף הסטאז’ של משרד החינוך

 

ליצירת קשר:
ד”ר ורד דנגור, רכזת הסטאז’, נייד: 052-6065246 (עדיפות לשליחת מייל)

מזכירות היחידה להוראה

ייעוץ לימודים