לימודי ספורט

לימודי הספורט

החינוך הגופני במכללה שם לו למטרה לאפשר לסטודנטים להתאמן ולפעול במסגרות הפעילויות

הספורטיביות על מנת לעצב, לפתח ולטפח אצל הסטודנט הלומד במכללה דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו הפיזית, הנפשית ואישיותו ההרמונית בהווה ובעתיד.

ראש היחידה לספורט

גלעד נעמן-פרי, טלפון : 052-4772052


תיאור היחידה

היחידה לספורט עוסקת במגוון רחב של ענפי ספורט ונותנת שירות ספורטיבי לסטודנטים, מרצים, אנשי סגל ואנשי המנהלה.

לרשות הסטודנטים והסגל עומדים מתקנים חדישים וציוד משוכלל הכוללים: קט רגל, כדורסל, אולם ספורט, חדר כושר ומלתחות.

 

שיעורי חובה בחינוך גופני

על כל סטודנט להשתתף בלימודי חינוך גופני. הספורטאים נבחרים לאחר מבדקים הבודקים את רמתם.

 

נבחרות ייצוגיות ומשחקי אס”א (איגוד ספורט אקדמי)

בתחילת כל שנה אקדמית מורכבות נבחרות ייצוגיות של המכללה בענפי ספורט שונים.

השתתפות בנבחרות ועמידה בדרישות, באישורו של ראש יחידת הספורט, יזכו בנקודות זכות אקדמיות שוות ערך ללימודי ספורט וללימודים כלליים, בערך מקסימאלי של 5 נקודות זכות הנדרש.

ייעוץ לימודים