סגל היחידה

Dr. Ira Raveh
ראש היחידה, Head of department | היחידה להוראה ולימודים כלליים
חדר: D198
צילה גיא
צילה גיא
עוזרת ראש מחלקה | היחידה להוראה ולימודים כלליים
Dr. Ira Raveh
ראש היחידה, Head of department | היחידה להוראה ולימודים כלליים
חדר: D198
Dr. Dan Cuperman
Senior Lecturer | היחידה להוראה ולימודים כלליים
חדר: D197
שלומית בלום ששון
שלומית בלום ששון
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר דאוד דאוד
ד”ר דאוד דאוד
מרצה עמית - היחידה להוראה ולימודים כלליים והמרכז לחינוך הנדסי ויזמות | היחידה להוראה ולימודים כלליים
שעות קבלה: בתיאום מראש
שעות קבלה: בתיאום מראש
ד”ר ורד דנגור
ד”ר ורד דנגור
| היחידה להוראה ולימודים כלליים
ח’לאילה הודא
ח’לאילה הודא
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר לאה יעקובזון
ד”ר לאה יעקובזון
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר תמר כץ פלד
ד”ר תמר כץ פלד
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
עינת מרום
עינת מרום
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר דוד פונדק
ד”ר דוד פונדק
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר דוד קליר
ד”ר דוד קליר
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר דנה פישר שחור
ד”ר דנה פישר שחור
מרצה עמית, רכזת תהליכי ליווי פדגוגי וטכנו-פדגוגי | היחידה להוראה ולימודים כלליים
עודד רייכספלד
עודד רייכספלד
מורה מן החוץ | Mechanical Engineering
ד”ר נגה שליט
ד”ר נגה שליט
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
ד”ר לילך רביב
ד”ר לילך רביב
מרצה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
איל דטינקה
איל דטינקה
מורה מן החוץ | היחידה להוראה ולימודים כלליים
Dr. Miri Shacham
Senior lecturer, Teaching Department and Center for Teaching and | היחידה להוראה ולימודים כלליים

ייעוץ לימודים