תואר .M.Sc בהנדסת מערכות

אודות התכנית

דבר ראש התכנית פרופ”ח שוקי דרור

“בתכנית שלנו בולטת איכות המשתתפים בה. מתקבלים לתכנית בוגרי תואר ראשון בהנדסה, אשר צברו ניסיון מקצועי-טכנולוגי נרחב בתעשייה. אנשי הסגל המרכזיים שלנו מצוינים, רובם דוקטורים עתירי ניסיון בתעשייה, ועבודתם האקדמית- מחקרית מושתתת על ידע עדכני. הסטודנטים יוצאים נשכרים מהתובנות שלהם לגבי ההתנהלות בתעשייה. הלימודים מתקיימים באווירה חמה וידידותית, עם אוזן קשבת ומדיניות של דלת פתוחה.”

רקע כללי
הנדסת מערכות היא דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מעצם הגדרתה, מערכת הנדסית משולבת כוללת מרכיבים מתחומי הנדסה שונים. לכל אחד מהמרכיבים תורות הנדסיות ושיקולי תוכן הייחודיים לו. בשונה מהמהנדסים בתחומים הבסיסיים (כגון אלקטרוניקה, מכונות או תכנה), על מהנדס המערכת להיות בעל ראיה כוללנית רב-תחומית ובנוסף בעל יכולת ביצועית לטיפול בצרכים מערכתיים במהלך חיי המערכת. כדי לעמוד באתגרים אלה, עליו להיות מצויד בכלים שיאפשרו לו:

  • לזהות ולהגדיר את הצורך במערכת ולגבש את דרישות המערכת.
  • ליצור את ארכיטקטורת המערכת האופטימלית כמענה לצרכים ולדרישות ולהגדיר את הממשקים (Interfaces) בין המכלולים השונים.
  • לתכנן את לוחות הזמנים למימוש המערכת בשלבי הפיתוח, הייצור, השיווק והתחזוקה.
  • לקבוע את האמצעים לבחינת התפקוד הנאות של המערכת.
  • להבין את יחסי הגומלין בין המערכת והאדם ולהתחשב בהשפעת מחזור חיי המערכת על הסביבה.
  • לתקשר ביעילות עם מהנדסים בתחומים שונים המופקדים על תת-מכלולים של המערכת.

מטרת התכנית

להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות. הכשרת מהנדסים להתמודדות מערכתית רב-תחומית מחייבת כושר חשיבה אנליטי והנדסי, ניסיון תעשייתי ובגרות הנדסית. בוגר התכנית יהיה בעל ידע מדעי ומחקרי עדכני בתחום של פתרון בעיות מערכתיות – הנדסיות, טכנולוגיות וניהוליות.

מאפייני התכנית

  • סגל אקדמי:המרצים המרכזיים בתכנית פנו ללימודי דוקטורט לאחר שצברו ניסיון עשיר בתעשייה. לפיכך, באופן טבעי, עבודתם האקדמית-מחקרית המתמשכת מושתתת על ידע עדכני ותובנות לגבי ההתנהלות בתעשייה.
  • סטודנטים:יתקבלו לתכנית בוגרי תואר ראשון בהנדסה בעלי ניסיון מקצועי-טכנולוגי רחב. תנאי זה מאפשר לימודים בכיתות הומוגניות מבחינת הידע הבסיסי ורמת הלימוד.
  • ידידותיות, אוזן קשבת ודלת פתוחה.
  • שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסים מתקדמים המהווים את חזית הידע העדכנית בתחום. במסגרת התכנית ניתן דגש ללימוד תכנים מתקדמים על בסיס הידע שנרכש בלימודי התואר הראשון. בנוסף, התכנית כוללת מגוון קורסי בחירה בתחומי ניהול והנדסה.

הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר אינטגרטיבי בהנדסת מערכות, עליו יעבדו כצוותים רב-תחומיים, כפי שנהוג בתעשייה המודרנית. הפרויקט יאפשר לסטודנטים ליישם ולתרגל את הידע אותו רכשו במהלך לימודיהם. פרויקט הגמר יבוצע בשיתוף עם התעשייה ובהקשר של מוצרים ומערכות הנמצאים בפיתוח בתעשייה.
פרטים נוספים לגבי תכנית הלימודים ראו בתפריט ‘לימודים’.

תכנית לימוד

תכנית הלימודים מקנה ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות מערכתיות – הנדסיות, טכנולוגיות וניהוליות. מלבד קורסי תשתית המקובלים בתכניות דומות בארץ ובעולם בתחום הנדסת המערכות, התכנית כוללת קורסי בחירה בתחומי ניהול והנדסה.
התכנית מיועדת למהנדסים בעלי תואר ראשון בהנדסה. הלימודים יתקיימו במתכונת של לימודים אחר הצהריים ובימי שישי במשך שנתיים. במסגרת התכנית ניתן דגש ללימוד תכנים על בסיס נושאים שנלמדו בתואר הראשון. מועמדים בעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובהנדסת מכונות יוכלו ללמוד את התכנית הנומינלית, בעוד שבעלי תואר אחר עשויים להזדקק להשלמת קורסים ברמת תואר ראשון.
כל הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר אינטגרטיבי בהנדסת מערכות, עליו יעבדו כצוותים רב-תחומיים, כפי שנהוג בתעשייה המודרנית. הפרויקט יאפשר לסטודנטים ליישם ולתרגל את הידע אותו רכשו במהלך לימודיהם. פרויקט הגמר יבוצע בשיתוף עם התעשייה ועל מוצרים ומערכות הנמצאים בפיתוח בתעשייה.

מבנה התכנית

תכנית הלימודים המומלצת פרוסה על פני שנתיים, כמוצג בטבלה מס’ 1. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. לקבלת התואר על הסטודנט לצבור לפחות 41 נקודות זכות (נ”ז), מתוכן 30 נ”ז ב-11 קורסי חובה, 6 נ”ז בפרויקט השנתי (מופיע בטבלה מס’ 1 כשני קורסים סמסטריאליים), ו-5 נ”ז בשני קורסי בחירה.
קורסי הבחירה בתכנית מאורגנים בשתי קבוצות: קבוצת ניהול וקבוצת הנדסה. כל סטודנט יבחר שני קורסים מטבלה 2 – אחד מתחום הניהול והשני מתחום הנדסה. לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה.

פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ”ז
סה”כ
שנה א’ סמ’ חורף
תכנון פרויקטים
3
3
3.0
10 שעות,
10.0 נ”ז
מבוא להנדסת מערכות
2
2
2.0
הנדסת דרישות
2
2
2.0
מערכות בקרה
3
3
3.0
שנה א’ סמ’ אביב
הנדסת מערכות מבוססת-מודלים
3
3
3.0
10 שעות, 9.0 נ”ז
אינטגרציה של מערכות
3
3
3.0
תכן הנדסי לפיתוח מערכות
3
3
3.0
סמינר מחלקתי
1
0.0
שנה ב’
סמ’ חורף
הנדסת מערכות עתירות תכנה
3
3
3.0
12שעות,
12.0 נ”ז
מבוא ליישומי RAMST
3
3
3.0
סמינר בהנדסת מערכות
3
3
3.0
פרויקט 1 בהנדסת מערכות
3
3.0
שנה ב’
סמ’ אביב
קורס בחירה מתחום הניהול
2
2
2.0
10שעות,
10.0 נ”ז
כלכלה הנדסית
2
2
2.0
קורס בחירה מתחום ההנדסה
3
3
3.0
פרויקט 2 בהנדסת מערכות
3
3.0
סה”כ:
35
42
41

קורסי הבחירה מתוכם יבחר כל סטודנט קורס אחד מכל תחום

התחום
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ”ז
ניהול
קבלת החלטות ביישומים טכנולוגיים
2
2
2.0
ניהול ידע
2
2
2.0
מנהיגות בסביבה ארגונית עתירת טכנולוגיה
2
2
2.0
נושאים מתקדמים בניהול השיווק
2
2
2.0
הנדסה
חקר ביצועים להנדסת מערכות
3
3
3.0
מידול וסימולציה של מערכות
3
3
3.0
חקר סיבתיות בביצועים
3
3
3.0
כריית נתונים
3
3
3.0
ניהול והערכת סיכונים בפרויקטי פיתוח הנדסיים
3
3
3.0

 

ההרשמה נמשכת לסמסטר האביב ניתן להירשם על ידי מילוי טופס ההרשמה באתר המכללה, www.braude.ac.il ניתן להירשם על ידי מילוי טופס ההרשמה באתר המכללה, www.braude.ac.il הרשמה לסמסטר החורף יחל ב 01.02.2018. הרשמה למחלקה מסוימת יכול להיות ללא הודעה מוקדמת, ולכן מומלץ להירשם מוקדם.פרטים נוספים ניתן לקבל ממרכז המידע של קולג ‘ב 9099 *
אתר, www.braude.ac.il הרשמה לסמסטר החורף תתחיל ב 01.02.2018. הרשמה למחלקה מסוימת יכול להיות ללא הודעה מוקדמת, ולכן מומלץ להירשם מוקדם.פרטים נוספים ניתן לקבל ממרכז המידע של קולג ‘ב 9099 *

קורסים

סגל התכנית

Prof. Shuki Dror
Associate Professor | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Wednesday 14:00-15:00
שעות קבלה: Wednesday 14:00-15:00
Dr. Meir Tahan
Lecturer, Systems Engineering programs | Industrial Engineering and Management
Dr. Illana Bendavid
Lecturer, Industrial Engineering and Management and Systems Engineering programs. | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
Dr. Hilla Peretz
Senior Lecturer, Human Resource Management | Industrial Engineering and Management
ד”ר משה שביט
ד”ר משה שביט
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר דניאל לשם
ד”ר דניאל לשם
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר אלון סנה אור
ד”ר אלון סנה אור
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ג’וליה שיידין
ג’וליה שיידין
מרצה מן החוץ | Software Engineering
גבריאל גורדון
גבריאל גורדון
מרצה מן החוץ | Mechanical Engineering
ד”ר יעקב ריינר
ד”ר יעקב ריינר
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר יעקב ריינר
Dr. Nirit Gavish
Head of Department, Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Wednesday 10:00-11:00
שעות קבלה: Wednesday 10:00-11:00

ייעוץ לימודים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות