סגל המכינה

ילנה שפיגלמן
ילנה שפיגלמן
מנהלת המכינה | מכינות קדם אקדמיות
ריקי שולמן
ריקי שולמן
ע.מנהלת מכינה | מכינות קדם אקדמיות
יפה גולן
יפה גולן
רכזת אדמיניסטרטיבית | מכינות קדם אקדמיות
דלית רביב
דלית רביב
יועצת תלמידים | מכינות קדם אקדמיות
משה וסר
משה וסר
מרכז מקצוע מתמטיקה | מכינות קדם אקדמיות
איליה קגן
איליה קגן
מרכז מקצוע אנגלית | מכינות קדם אקדמיות
איליה קגן

ייעוץ לימודים