סגל המחלקה

סגל המחלקה

אורה דהן
אורה דהן
עוזרת ראש מחלקה | Software Engineering
ליאת דמתי
ליאת דמתי
מזכירת מחלקה | Software Engineering
יבגניה אפשטיין-אורלוב
יבגניה אפשטיין-אורלוב
| Software Engineering
אלי בר-יהלום
אלי בר-יהלום
| Software Engineering
ד”ר ראובן כהן
ד”ר ראובן כהן
| Software Engineering
ד”ר פטר סוריאנו
ד”ר פטר סוריאנו
| Software Engineering
ד”ר רוני סיון
ד”ר רוני סיון
| Software Engineering
ד”ר יחיאל קמחי
ד”ר יחיאל קמחי
| Software Engineering
אלכס קסלמן
אלכס קסלמן
| Software Engineering
ד”ר מגי בן יהודה
ד”ר מגי בן יהודה
| Software Engineering
ד”ר מלכה גרוסמן
ד”ר מלכה גרוסמן
| Software Engineering
ארז גרליץ
ארז גרליץ
| Applied Mathematics
שעות קבלה: יום ג' 16:50-17:50
שעות קבלה: יום ג' 16:50-17:50
ד”ר איתן רון
ד”ר איתן רון
| Software Engineering
ד”ר אדי שמואלי
ד”ר אדי שמואלי
| Software Engineering

ייעוץ לימודים