תואר שני .M.Sc בהנדסת תוכנה

אודות התכנית

  תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד התוכנית בידיעון

 

דבר ראש התוכנית פרופ’ זאב וולקוביץ

“הלימודים בתוכנית מהווים מקפצה מקצועית, שעשויה לשפר את סיכוי הלומד בה להתקדם במקום עבודתו, או להתקבל למקומות עבודה נחשבים, בעמדות ובתנאים עדיפים. בנוסף, הלימודים מכשירים גם לעבודה במחקר.
כדי שלא נישאר מאחור, תוכנית הלימודים שלנו מתעדכנת תכופות בהתפתחויות הגלובליות הקשורות לתחום. מערכת השעות גמישה ובאה לקראת הסטודנטים, על מנת שתקופת הכשרתם תעבור בנוחות ובהצלחה”.

רקע כללי

תוכנית לימודים המקנה ידע מקיף ומעמיק בפיתוח יישומי תוכנה מדעיים, טכנולוגיים וניהוליים. התוכנית כוללת רקע מדעי כללי, קורסי הנדסה וטכנולוגיה, התמחות בתחומים כגון רשתות ומבנה מחשבים, מערכות תוכנה, מערכות נבונות ואלגוריתמיקה.

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להעניק לבעלי תואר ראשון, בתחומים שפורטו לעיל, ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות הנדסיות מציאותיות ודרכים ליישום הידע בעבודת המהנדס. התוכנית תעניק לסטודנטים מיומנויות בהובלה ובניהול של פרויקטי תוכנה גדולים, ובביצוע מחקרים מדעיים בהנדסת תוכנה.

כדי להשיג את מטרות התוכנית יש ללמד: מתודולוגיות לפתוח תוכנה, שיטות להבטחת תוכנה ובדיקתה, ניהול משאבים ולוחות זמנים בפרויקטי תוכנה, מערכות לומדות, מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות, אנליזה נומרית ואת הנושא של אימות מערכות. בנוסף, יש ללמד נושאים ממדעי המחשב כגון: כריית נתונים, ביולוגיה חישובית ועוד.

התוכניות לתואר שני בהנדסת תוכנה המוצעות כיום על ידי מוסדות אוניברסיטאיים, מאופיינות באוריינטציה מחקרית. התוכנית המוצעת במסמך זה הינה בעלת אוריינטציה של יישום הידע המחקרי בעבודת המהנדס. תשומת לב מרובה ניתנת לשילוב של מודלים וכלים מתקדמים עם מתודולוגיות להטמעתם בתעשייה. הסטודנט ייחשף במהלך לימודיו לסוגיות אופייניות לארגון המודרני ולשיטות יישום עדכניות בהנדסת תוכנה.

תוכנית הלימודים

המבנה הכללי של תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים המומלצת תימשך שנתיים, כמוצג בטבלה מטה. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. הסטודנט יידרש לצבור לפחות 39 נקודות זכות, מתוכן 21 נקודות זכות בחמישה קורסי חובה, 6 נקודות זכות בעבודת הגמר (כשני קורסים סמסטריאליים), ו-11/12 נקודות זכות בקורסי בחירה. לקורסי הבחירה יתווספו בעתיד קורסים נוספים שעדיין לא פותחו.
קורסי החובה בתוכנית הינם: מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תוכנה, מערכות לומדות, הבטחת איכות תוכנה ושיפור תהליכים, ניהול פרויקטי תוכנה, ניהול צוותי פיתוח תוכנה ועבודת הגמר.

מטרת עבודת הגמר היא השגת הבנה לעומק של הנלמד בתוכנית הלימודים באמצעות ביצוע פרויקט מעשי. במסגרת העבודה יעסקו הסטודנטים בפתרון בעיה שפתרונה דורש התמודדות עם אלגוריתם או פרדיגמה מורכבת. נתוני הבעיה יסופקו על ידי מנחה הפרויקט או על ידי ארגון. הסטודנטים מקבלים את נתוני הבעיה והמנחה מדריך אותם בביצוע הניתוח, האפיון והמימוש. הפרויקט מתבצע בקבוצות בהתאם להיקף הפרויקט. ביצוע עבודת הגמר אמור לכלול העמקה לימודית, כולל סקר ספרות וכן את מימוש כל שלבי מחזור החיים של פיתוח תוכנה. ההתנסות בביצוע פרויקט בהיקף גדול חשובה להקניית מיומנויות בניהול ובהובלה של פרויקטי תוכנה. בהערכת הפרויקט יהיה מרכיב אישי ועקב כך ידרשו חברי הצוות לציין בעבודה את הנושאים להם היו אחראים. בחלק האישי של הבחינה על העבודה תיבדק בקיאותם, של חברי הצוות, בנשואי תרומתם.

קורסי הבחירה בתוכנית כוללים את הקורסים הבאים: נושאים נבחרים בתורת הצפינה, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית, סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים, תורת הקירובים הנומריים, נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה, מידול מערכות אקולוגיות, השתלמות יחידנית בהנדסת תוכנה, סמינר בהנדסת דרישות ושימושיות ומנשקי משתמש. לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית באותה שנה.

 

פירוט תוכנית הלימודים המומלצת

שנה א’ סמסטר חורף

שם הקורס

מספר קורס

 שעות הרצאה

שעות שבועיות

נקודות זכות

מתודולוגיה לפיתוח תוכנה

63010

 

3

 

3

 

3.0

מערכות לומדות

63011

 

3

 

3

 

3.0

קורס בחירה

 

3

3

3.0

סך הכול

 

9

 

9.0

 

שנה א’ סמסטר אביב

שם הקורס

מספר קורס

 שעות הרצאה

שעות שבועיות

נקודות זכות

ניהול פרויקטי תוכנה

63012

 

3

 

3

 

3.0

הבטחת נתונים ורשתות

63019

3

3

3.0

קורס בחירה 1

 

3

3

3.0

סך הכול

 

9

 

9.0

 

שנה ב’ סמסטר חורף

שם הקורס

מספר קורס

 שעות הרצאה

שעות שבועיות

נקודות זכות

הבטחת איכות תוכנה ושיפור תהליכים

63014

 

3

 

3

 

3.0

אנליזה נומרית מתקדמת

63015

 

3

 

3

 

3.0

עבודת גמר 1

 

3

3

3.0

סך הכול

 

9

 

9

 

 

שנה ב’ סמסטר אביב

שם הקורס

מספר קורס

 שעות הרצאה

שעות שבועיות

נקודות זכות

תורת הקרובים הנומריים

63103

 

3

 

3

 

3.0

עקרונות תכנות באמצעות טכנולוגיות ענן

63110

3

3

3.0

קורס בחירה 1

 

3

3

3.0

עבודת גמר 2

 

3

3

3.0

סך הכול

12

12.0

סך הכול תוכנית הלימודים

39

39

39

 

קורסי הבחירה
 

שם הקורס

מספר קורס

 שעות הרצאה

שעות שבועיות

נקודות זכות

 

סמינר בהנדסת דרישות

63001

 

 3

 

3

 

3.0

נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה            

63105

3

3

3.0

נושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים                              

63102

 3

3

3.0

סמינר בנושאים מתקדמים במערכות

ניהול מסדי נתונים                              

63102

 

 

3

 

 

3

 

 

3.0

אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית

63104

 

3

 

3

 

3.0

שימושיות ומנשקי משתמש2                 

63107

3

3

3.0

השתלמות יחידנית בהנדסת תוכנה          

63108

3

3

3.0

 

2 סטודנטים שלקחו קורסים אלה בלימודי התואר הראשון אינם רשאים לקחתם בשנית

ייעוץ לימודים

  • Hidden