פעילויות המרכז

שילוב מיומנויות

קידום הוראה ולמידה דיגיטלית

המכללה לוקחת חלק בתכנית המל”ג להקמה ולביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית.
תכנית זו מקורה בתקופת הקורונה, בה הלמידה התקיימה באופן מקוון.
בעקבות זאת נדרשו כלים ושיטות הוראה ולמידה המתאימות ללמידה זו.
התוכנית הינה תלת שנתית כאשר בתום התקופה יומרו לפחות 30% מהקורסים לדיגיטליים תוך טיפוח והעצמת הפן הפדגוגי.
שילוב מיומנויות בקורסים אקדמיים

שילוב מיומנויות בקורסים אקדמיים

המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים, מקדמים תוכנית נרחבת להכנתם של הסטודנטים להצלחה בעולם העבודה החדש,
עם דגש על מיומנויות נדרשות במאה ה-21. בלב התהליך עומד שילוב מיומנויות העתיד כחלק אינטגרלי ממערך ההוראה והלמידה בכל תוכניות הלימוד במחלקות להנדסה.

האקתונים

האקתונים

החל ממרץ 2020 המרכז לחינוך הנדסי ויזמות מארגן ומוביל מספר האקתונים בשנה במכללה.
בהאקתונים מוצגים אתגרים בנושאים שונים על ידי בעלי עניין.
בסיומו של ההאקתון המשתתפים מציגים את הפתרונות שפיתחו ויכולים להמשיך בפיתוחם במסגרת פלטפורמות שונות במרכז היזמות.

למידה מבוססת בעיות - PBL

למידה מבוססת בעיות – PBL

גישת הוראה ולמידה אשר מדמה בעצם עבודה של צוות פיתוח בתעשייה.
הגישה מאפשרת לסטודנטים להתנסות באופי העבודה האמיתית בהנדסה, להיחשף לצדדים הפחות מוכרים בתפקיד המהנדס ולהתמודד עם תנאי אי-וודאות שיהיו מנת חלקם בחייהם המקצועיים בהמשך.
המרכז מלווה מרצים המעוניינים לאמץ את גישת הלמידה מבוססת בעיות בקורסים שלהם, הן בשלב התכנון של הקורס והן במשך תהליך ההסתגלות.

מובילי למידה

מובילי למידה

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים בקורס מעבירים סדנה אחת לשבוע במשך שעתיים בקורסים עם שיעורי כישלון גבוהים.
הסדנאות מפוקחות ע”י המרצים בקורס, ונתמכות פדגוגית על ידי המרכז לחינוך הנדסי וליזמות במכללה.

אקדמיה משלבת התמחות

אקדמיה משלבת התנסות

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל מכשירה מאז שנת 1993 מהנדסים המשתלבים בתעשייה ומובילים אותה, בהתאם לחזון ולייעוד של המכללה. חלק מיעדי ות”ת ומל”ג היא התכנית “אקדמיה משלבת התנסות” כחלק מעידוד החדשנות בהוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. מטרת התכנית היא לייצר גשר משמעותי בין עולם האקדמיה לשוק התעסוקה, ולחשוף את הסטודנטים למציאות חדשה שבמסגרתה הם יצברו יתרון יחסי, ניסיון, מיומנויות, קשרים וכישורים מקצועיים ואישיים לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה בתום לימודיהם האקדמיים ובאופן ההולם את השכלתם האקדמית. המכללה האקדמית בראודה בכרמיאל לוקחת חלק בתכנית זו.

ייעוץ לימודים