וועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
פרופ”ח אמיל בשקנסקי – יו”ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול סטטיסטיות ebashkan@braude.ac.il , emilbas@gmail.com
פרופ’  שוקי דרור המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראש התכנית להנדסת מערכות dror@braude.ac.il
מר קובי גנור – מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח’ שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב’ מירב גרוסמן המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראית אתר האינטרנט meirav@braude.ac.il
אינג’ אבי שרייבר המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראי קשרי פנים avish1@braude.ac.il

בחסות:

ייעוץ לימודים