כנסים ואירועים

loader
כנס תעשייה אקדמיה השנתי השביעי
09:00-00:00
The 12th ORT Braude College Interdisciplinary Research Conference
08:00-20:00
Hgoshrim
ללא עלות
Workshop on Operator Theory and Applications
00:00-00:00
כנס איכות התשיעי בגליל “איכות – הלכה ומעשה”
00:09-16:00
העולם משתנה... הנופים סביבנו, המוצרים בהם אנו משתמשים מדי יום והטכנולוגיות. כן משתנים אופני התקשורת
The 6th Industry-Academia Conference
09:00-16:00
כנס אקדמיה – תעשייה השנתי השישי
09:00-16:00
כנס האיכות השמיני בגליל “איכות – הלכה ומעשה”
08:00-16:00
אודיטוריום המכללה
ללא עלות
כנס האיכות השביעי בגליל “איכות – הלכה ומעשה”
08:00-16:00
אודיטוריום המכללה
ללא עלות
כנס האיכות השישי בגליל “איכות – הלכה ומעשה”
08:30-16:00
אודיטוריום המכללה
כנס האיכות השלישי בגליל “איכות – הלכה ומעשה”
08:30-16:00
אודיטוריום EF
העולם משתנה... הנופים סביבנו, המוצרים בהם אנו משתמשים מדי יום והטכנולוגיות. כן משתנים אופני התקשורת
כנס איכות השני בגליל “תורת האיכות-הלכה ומעשה”
08:00-16:00
אורט בראודה
1 5 6 7

ייעוץ לימודים