רשות המחקר

רשות המחקר

רשות המחקר אחראית על ניהולו  של המחקר ותהליכי קבלת הסיוע באמצעות קרנות המחקר, תחומי פעילותה כוללים:
  • איסוף מידע אודות קרנות המממנות מחקרים בארץ ובחו”ל והפצתו לחוקרים
  • סיוע לחוקרים בהגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו”ל. הסיוע הניתן הוא במילוי הטפסים, בבניית התקציב, בבקרת הטפסים ובמשלוח לקרן
  • התקשרות חוזית עם קרנות המחקר, כולל משא ומתן על ההסכם
  • פתיחת תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו”ל, מתרומות, ממקורות פנימיים ומתקציבי החזרים
  • ניהול תקציבי המחקר כולל בקרת ניצול התקציב, בכפוף לנוהלי המכללה ונוהלי קרנות המחקר
  • דיווחים כספיים לקרנות הכנת הדוחות לקרנות, בתיאום עם החוקרים
  • בקרת הגשת הדוחות (דיווחים מדעיים) על ידי החוקרים, בהתאם למועדי הדיווח המחייבים
  • דיווחים על הפעילות המחקרית במכללה לגורמים פנימיים ומחוצה לה
  • סיוע לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים (סנל”א) בקידום מדיניות המחקר במכללה

למידע נוסף ניתן ליצור קשר

ייעוץ לימודים