טפסים

טפסים

תוצאות החיפוש

שם הקובץ תאריך סוג
11 – בקשה לחריגה ממכסת נקודות זכות לסמסטר/רישום חריג 08/01/2023 docx download
13 – בקשה לקבלת אישור כניסה – סטודנטים 09/01/2023 docx download
15 – טופס בקשת פטור 10/01/2023 docx download
31 – בקשה לשינוי שם 11/01/2023 docx download
40 – טופס נלווה לפנייה אל ועדת ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות 12/01/2023 pdf download
50 – בקשה להארכת משך הלימודים – אישור חריג 15/01/2023 docx download
אישור על סיום לימודים ואישור זכאות לתואר 22/01/2023 pdf download
בקשה ללימודים כלומד חיצוני 11/05/2023 docx download
דיווח על שירות מילואים לשם קבלת נקודות זכות 14/05/2023 docx download
בקשה ללימודי תואר כפול בהנדסת 14/05/2023 docx download
ביטול/רישום חריג לקורסים 18/05/2023 docx download
אישור לרישום לומד שלא מן המניין 30/05/2023 docx download
נלווה לבקשת בחינה במועד מיוחד בקורס במקרה חריג שאינו מוגדר כמניעה חמורה 30/05/2023 docx download
אישור לקורסים עודפים 13/06/2023 docx download
בקשה להמרת נבחרות 13/06/2023 docx download
ייעוץ 13/06/2023 docx download
אישור קורס חוזר מילואים 04/07/2023 doc download
הפסקת לימודים 04/07/2023 docx download
בקשה להמיר 2 נ”ז קורס כללי/ בחירה בקורס “פעילות חברתית וקהילתית” 05/07/2023 pdf download
תכנון והצהרה על פעילות חברתית וקהילתית (עם נקודות זכות) 05/07/2023 pdf download
תשלום שכר לימוד/ תשלומים שונים באמצעות כרטיס אשראי 05/07/2023 pdf download
דו”ח מעקב אחר פעילות חברתית וקהילתית (עם נקודות זכות) 06/07/2023 pdf download
הפניית סטודנט/ית העושה סטאז’ ללא שכר 12/07/2023 pdf download
ביטול קורס בחירה/ כללי לחישוב הממוצע 10/09/2023 doc download
בקשה לקורס חוזר יחיד* (ללא עלות) בגין שירות מילואים 15/10/2023 pdf download
1 2

ייעוץ לימודים

  • Hidden