טפסים

טפסים

תוצאות החיפוש

שם הקובץ תאריך סוג
ייעוץ 25/07/2019 doc download
אישור לקורסים עודפים לתואר 25/07/2019 docx download
ביטוח סטודנט ללא שכר 25/07/2019 doc download
ביטול קורס בחירה – כללי לחישוב הממוצע 25/07/2019 doc download
בקשה – לומד חיצוני 25/07/2019 docx download
בקשה להארכת משך הלימודים – אישור חריג 25/07/2019 doc download
בקשה להמיר 2 נז קורס כללי או בחירה בקורס -פעילות חברתית וקהילתית 25/07/2019 docx download
בקשה לחריגה ממכסת נקודות זכות לסמסטר/רישום חריג 25/07/2019 doc download
בקשה ללמודי תואר כפול בהנדסת 25/07/2019 docx download
בקשה לקבלת אישור כניסה 25/07/2019 docx download
בקשת פטור 25/07/2019 docx download
דוח מעקב אחר פעילות חברתית וקהילתית עם נקודות זכות 25/07/2019 docx download
דיווח על שירות מילואים ארוך (20 יום ומעלה) לשם קבלת החזר כספי 25/07/2019 docx download
דיווח על שירות מילואים לשם קבלת נקודות זיכוי 25/07/2019 docx download
הצהרת פונה לועדת חריגים 25/07/2019 docx download
בקשה להמיר 2 נ”ז קורס כללי/בחירה בקורס “פעילות חברתית וקהילתית” 25/07/2019 docx download
טופס לתשלום שכר לימוד/ תשלומים שונים באמצעות כרטיס אשראי 25/07/2019 docx download
טופס תכנון והצהרה על פעילות חברתית וקהילתית עם נקודות זכות 25/07/2019 docx download
רישום לקורס חוזר ללא תשלום 25/07/2019 doc download
שינוי שם 25/07/2019 doc download
טופס נלווה לפניה לועדת ערעורים להפסקת לימודים 01/09/2019 docx download
טופס הרשאה לחיוב חשבון 26/09/2019 pdf download
בקשה להמרת נבחרות 11/11/2019 docx download
בקשה ליציאה לחופשה 17/03/2020 docx download
טופס בקשה להמרת ציון מאוני בעובר בינארי-קורונה 23/06/2020 docx download
1 2

ייעוץ לימודים