פרויקטים ופרסומים מחקריים

במכללה כתשעים חוקרים, הפועלים במגוון שטחי מחקר, רובם חברי סגל וחלקם מרצים מן החוץ. בשלוש השנים האחרונות הניבה פעילות המחקר כ־ 300 מאמרים בכתבי עת מדעיים (REFEREED JOURNALS)  כ־ 300 הצגות בכנסים מדעיים בארץ ובחו”ל  ושבעה פטנטים רשומים. ערב פתיחת שנה”ל תשע”ב קיימה המכללה את כנס המחקר הבינתחומי השישי, שבו הוצגו הישגי מחקר מרשימים באיכותם ובהיקפם.

חוברת מחקר 2016-2018

ייעוץ לימודים